رصد تحركات انتخاباتی

رعایت اخلاق انتخاباتی با پرهیز از حذف رقبای سیاسی

رعایت اخلاق انتخاباتی با پرهیز از حذف رقبای سیاسی برتریها: در حالی به روز برگزاری انتخابات مجلس نزدیك می شویم كه جناح های سیاسی برای بستن لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی خود با چالش هایی روبرو شده اند، برپایه شنیده ها بعضی از كاندیداها برای حضور و درج در این لیست ها اقداماتی برای حذف رقبای سیاسی خود می كنند كه از اصول و معیارهای اخلاق انتخاباتی به دور است.یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بعد از فراز و نشیب های فراوان و گذر از تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس به ایستگاه تبلیغات رقبای سیاسی رسیده است رقابتی كه بر طبق معیارهای اخلاقی تابع ضوابط و مقررات انتخاباتی به دور از اجحاف و رقیب كشی است و باید با رعایت اصول و معیارهای اخلاق اسلامی همراه با ارائه برنامه های انتخاباتی جریان سیاسی خود به رقابت با هم در راه جلب و جذب آرای مردمی باشد. رعایت اخلاق انتخاباتی موضوعی است كه رهبر معظّم انقلاب در ۲۴ مهر ۱۳۹۱ در دیدار با بسیجیان استان خراسان شمالی اینگونه بیان فرمودند: «بصیرت در این دوران و در همه دوران ها به معنای این است كه شما خط درگیری با دشمن را تشخیص دهید؛ كجا با دشمن درگیری است؟ بعضی ها نقطه درگیری را اشتباه می كنند؛ خمپاره و توپخانه خودشان را آتش می كنند به سمت یك نقطه ای كه آنجا دشمن نیست، آنجا دوست است. بعضی ها رقیب انتخاباتی خودشان را «شیطان اكبر» به حساب می آورند! شیطان اكبر آمریكاست، شیطان اكبر صهیونیسم است؛ رقیب جناحی كه شیطان اكبر نیست، رقیب انتخاباتی كه شیطان اكبر نیست. من طرفدار زیدم، شما طرفدار عمروئی؛ من شما را شیطان بدانم؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ در صورتیكه زید و عمرو هر دو ادعای انقلاب و اسلام میك نند، در خدمت اسلام و در خدمت انقلابند. خط درگیری با دشمن را مشخص كنیم».اردوگاه اصلاح طلبان

آسیب شناسی، موانع، سفارش ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت با عنوان «امام خمینی(ره) و مبارزات انتخاباتی!» آورده است: علی ربیعی در یادداشتی نوشت: در مصاحبه مطبوعاتی گذشته رئیس جمهوری، نوبت به خبرنگار روزنامه كار و كارگر رسید. وی در سؤال خود بجای مبارزات انقلابی امام خمینی، به ناخودآگاه با اشتباه سهوی به مبارزات انتخاباتی امام اشاره نمود. این بیان تلمیح دار سبب خنده حضار شد. در نوشتن این یادداشت، من هم ناخودآگاه یاد این سؤال پرمعنا و پرمفهوم افتادم. اما در حقیقت تاكید امام بر حق تعیین سرنوشت هر نسل در پای صندوق های رأی چنان جایگاهی محوری در مشی مبارزاتی او داشت كه خط كشی های مرسوم و جزمی میان «انقلاب» و «انتخابات» را مخدوش می كرد. رهبری كه با توسل به گفتمان انتخابات آزاد و لزوم ابتنای مشروعیت و قانونیت یك نظام بر انتخابات آزاد و واقعی به مصاف رژیم دیكتاتوری رفت، كاملاً طبیعی بود كه در فردای انقلاب میزان را رأی ملت بداند و نظارت و حاكمیت ملت را جایگزین حاكمیت شاهانه نماید. به نظرم انقلاب هم یك انتخاب بود و مردم دست به یك انتخاب زدند. اساساً برگزیدن جمهوری اسلامی و به شعار درآمدن آن هم یك انتخاب بود و حتی پذیرش رهبری امام از طرف مردم هم یك انتخاب بود. رئیس جمهوری در سخنرانی ۲۲ بهمن، اشاره ای داشت به اینكه «اگر رژیم گذشته به مردم امكان انتخابات آزاد، سالم و ملی را می داد، انقلاب نمی شد.» این بیان مورد حمله و هجوم عده ای قرار گرفت. من می خواهم از چند جهت این نظریه را واكاوی كنم. جامعه شناسان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی در مطالعه چرایی انقلاب ها، هر یك از منظری، علل شكل گیری انقلاب ها را مورد واكاوی قرار داده اند. بعنوان مثال تدا اسكاچپل دولت رانتیر را مورد توجه قرار داده است، یرواند آبراهامیان نظریه «سیاست توسعه ناموزون» را طرح كرده، چارلز تیلی نظریه «بسیج منابع» را واكاوی كرده و ویلفردو پارتو مسأله گردش نخبگان را در شكل گیری انقلاب ها برجسته كرده كه بنابر این نظریه فقدان گردش نخبگان و انسداد سیاسی و رانده شدن نخبگان از بازی های سیاسی یكی از علل انقلاب است. من پیش تر با تلفیقی از نظریه های انقلاب جمعیتی و تغییرات نسلی و فقدان مشاركت نسل های جدید در گردش نخبگان به مقوله انقلاب پرداخته بودم. اصولاً انقلاب ها پدیده اجتماعی هستند كه به وقوع می پیوندند. انقلاب ها را كسی نمی سازد. انقلاب ها در فرآیندهای اجتماعی به وجود می آیند و شكل می گیرند. از لایه های پایین به سطح كشیده می شوند. رئیس جمهوری با مطرح كردن زوج «انقلاب-انتخاب» یا «انقلاب به منزله انتخاب» در حقیقت گزارشی بدیع از آن رخداد باشكوه ملی و معنوی به نسل های جدید ارائه كرد. رئیس جمهوری نشان داد كه انقلاب اسلامی یك انتخاب «یك بار برای همیشه» نبوده بلكه این یك انتخاب مستمر است و هر نسل آنرا به شیوه خود تكرار می كند. به بیان رئیس جمهوری انتخاب یك ملت فقط در لحظه ۲۲ بهمن ۵۷ تجلی نیافت بلكه در همان سال اولین آنگاه كه ملت با رأی خود اراده تأسیس گرانه خودرا به نمایش گذاشت و نهادهای مردمسالاری را یكی بعد از دیگری تأسیس كرد شاهد تكرار همان عملیات انقلابی در شكلی سازنده بودیم. انقلاب اسلامی را نمی توان صرفاً در جنبه سلبی خود كه منجر به تخریب بنای ظلم و دیكتاتوری شد تلخیص كرد. در جریان رفراندوم تأسیس جمهوری اسلامی و تشكیل مجلس قانون اساسی و تأسیس اولین مجلس شورای اسلامی نیز همه اقشار و جریان های ملت، همه احزاب ملی و مذهبی و نهضت آزادی و حتی جریان های كمونیستی حق نامزد شدن یافتند و صدای همه احزاب و همه مخالفین و موافقین شنیده شد و نهایتاً در بطن چنین فضایی از آزادی انتخابات بود كه نهادهای مردمسالاری تأسیس شدند. حالا بعد از ۴۰ سالی كه از آن اولین های طلایی (مجلس قانون اساسی نخست، مجلس اول...) می گذرد، شدت فشارهای تحریم ها و تروریسم اقتصادی به حدی است كه جز بوسیله تكرار آن حماسه تأسیسی نمی توان مقابله كارآمدی با امریكای كنونی در هیأت منحوس ترامپ به عمل آورد.

در این انتخابات مجلس كه در شرایط دشوار بین المللی و نیز مسأله سرمایه اجتماعی برگزار می شود، شایسته بود نهادهای دست اندركار انتخابات آنچنان شرایطی از حضور همگان را فراهم می ساختند تا صندوق های رأی به مثابه انتخاب اكثریت جامعه ایده ها، آرمان ها و آرزوها، خواست ها و روش های اداره كشور متبلور شود. به هر حال الان روی سخن با مردم است كه با حضور در انتخابات دو مفهوم را دنبال كنند؛ یك جنبه این حضور انتخاب افراد مورد نظر مردم است. جهت دیگر حفظ صندوق رأی و روند انتخاب و پایدار كردن مفهوم انتخاب توسط مردم بعنوان یك ارزش است.روزنامه ایران در قسمتی از گزارشی با عنوان «رونمایی از یكی از ۳ فهرست اصلاح طلبان» آورده است: در آن سوی میدان وقتی سراغ اردوگاه اصلاحات برویم باز هم حرف از سه فهرست در بین است، با همه كاستی ها و كمبودهایی كه این جریان در انتخاب نامزدهایش دارد. حزب كارگزاران سازندگی زیر بار همكاری با احزاب كوچك تری كه دنبال ائتلاف انتخاباتی برای تهران هستند نرفته و روز گذشته لیست مستقل خودرا منتشر نمود... كارگزاران سازندگی بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها حتی لیستی كامل و ۳۰ نفره را برای تهران معرفی كرده. كارگزاران سازندگی شامگاه چهارشنبه هم در بیانیه اعلام نموده بود كه «علی رغم انتقاد از وضعیت موجود» به خاطر ایران، «اصلاحات» و «دموكراسی» در انتخابات حاضر خواهد شد. این حزب اصلاح طلب همین طور وعده داده كه «بزودی طرح های كارشناسی و قانونی خود برای پیگیری این «اهداف میان مدت» و «برنامه ۱۰ ماده ای» را اعلام می كند. در بیانیه كارگزاران سازندگی تاكید شده است: «راه عبور از «ناامیدی» در جامعه، اعتراض به «انحصارطلبی» در سیاست و احیای «كارآمدی» در اقتصاد و همه حكومت بویژه مجلس است... نه با «انفعال»، كه با «مشاركت» و «رقابت» و «مسئولیت پذیری» در هر سطحی كه حاكمیت مجال دهد و ملت رأی دهد. اما ما هیچ گاه جا نمی زنیم. ما اصلاح طلبیم و اصلاح طلب می مانیم.» از تحولات ائتلاف ۱۲ تشكل و حزب اصلاح طلب برای فهرست مشترك تهران اما این روزها كمتر خبری به گوش می رسد... د. حزب همبستگی هم اعلام نموده برای دوم اسفند مانند كارگزاران سازندگی، فهرست مستقل خواهد داد. به گزارش «ایرنا» محمد سالاری، قائم مقام دبیركل این حزب گفته كه «این فهرست لزوماً كامل و ۳۰ نفره نخواهد بود.» سالاری تاكید كرده «ارائه فهرست جداگانه از طرف حزب همبستگی نشانه تشتت و تفرق میان احزاب اصلاح طلب نیست؛ چونكه بطور قطع لیست مورد نظر، دارای اشتراكات فراوان و همپوشانی قابل قبولی با فهرست های دیگر احزاب همسو خواهد بود.» حزب همبستگی البته توضیح نداده كه چرا در ائتلاف ۱۲ تشكل اصلاح طلب شركت نكرده است. بدین سبب به نظر می آید رقابت فهرست های انتخاباتی بتدریج فضای سیاسی كشور را گرم خواهدنمود بویژه كه اصلاح طلبان هم با وجود انتقادات و گلایه هایی كه داشتند عزم خودرا بر مشاركت و فهرست دادن جزم كرده اند.علی محمد حاضری جامعه شناس و استاد دانشگاه در قسمتی از گفت و گو با روزنامه ایران در خصوص مشاركت سیاسی و چالش های مطالبه گری نوشته است: مردم باید انتظارات، توقعات و مسائل آنرا بوسیله نهادها و دستگاه های ذیربط دنبال كنند و مجلس، نهادی در حد قانونگذاری كلان و همین طور، نظارت بر امور ملی است. این نگاه و این تعریف از مجلس، برای مردم ما به اندازه كافی جا نیفتاده است. از جانب دیگر، معمولاً و بطور خاص در شهرهای های كوچك، روابط شخصی و غیررسمی بین مردم و نماینده وجود دارد و مردم فكر می كنند نماینده، پارتی بزرگ است كه می تواند برای پیشبرد امورشان در دستگاه های دولتی كمك نماید.

لازم نیست كه یك مطالبه، حتما شخصی باشد. برای مثال اگر فردی، برای تغییر محل خدمت سربازی فرزندش بازگشت می كند، این یك مطالبه كاملاً شخصی است. یا اگر فردی می خواهد همسرش از یك منطقه به منطقه دیگر مأمور شود، این هم مطالبه فردی است. قسمتی از گرفتاری های جامعه ما، این نوع مطالبات فردی است. در عین حال مطالبات جمعی هم، مطالباتی نیست كه نمایندگان مجلس موظف به پیگیری آن باشند. فرض كنید یك نماینده، نمی تواند مصالح ملی و كلان كشور را در نظر نگیرد ولی مثلاً به مطالبات ایجاد فرودگاه در فلان شهر كوچك توجه كند در صورتیكه در چند ۱۰ كیلومتری آن یك فرودگاه وجود دارد.

بالاخره وظایف نماینده و مجلس معلوم است. مجلس، دو كاركرد اساسی دارد كه یكی از آنها تقنین و وضع مقررات و ساماندهی خلأهای قانونی می باشد كه دستگاه ها و وزارتخانه ها نیاز دارند. وقت یك نماینده مجلس باید صرف این شود كه از تخصص خودش در یكی از كمیسیون های مرتبط بهره برده و به كار كارشناسی و ارتقای كیفیت طرح ها و لوایح قانونی كمك نماید. بخش دیگر از فعالیت مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه های اجرائیست و این مساله هم، یك نگاه كلان می خواهد و وظیفه مجلس نیست كه بداند فلان شعبه بانك در فلان محله، چه كار كرده است.

یك كار جدی كه باید صورت گیرد، اصلاح نظام انتخاباتی كشور به سمت نظام حزبی است. یعنی كارها باید از این طریق دنبال شود. اما در عین حال در كوتاه مدت هم، كاندیداها بجای وعده های مختلف، باید چند نیاز و لزوم منطقه ای را در زمان انتخابات مطرح كنند و نماینده، بیشتر پاسخگوی نیازهای جمعی باشد تا شخصی و فردی. همین موضوع، یك گام رو به جلو خواهد بود.سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی در قسمتی از گفت و گو با روزنامه ایران گفته است: بالاخره باید در جامعه تحول رخ بدهد تا شیوه رأی دادن مردم تغییر كند. چونكه از نظر عقلی، وجدانی و اخلاقی باید تحول به وجود بیاید. این وضعیت، جنبه جامعه شناختی دارد. آنچه مسلم است اینكه گذر زمان، تحول فكری را بوجود می آورد ولی ما نباید انتظار داشته باشیم كه مردم به بهترین شكل رأی بدهند.

می خواهم تاكید كنم كه این موضوع، جنبه جامعه شناختی دارد و با گذشت زمان، تغییر اتفاق می افتد. درباره این جنبه ها نمی توان از جنبه حقوقی بحث كرد بلكه جنبه جامعه شناختی دارد. وقتی كه انقلاب شد من شاهد خیلی چیزها بودم. اما مردم در این مدت خیلی متحول شده اند و نسبت به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش، تحول زیادی به وجود آمده.
وی در پاسخ به این پرسش كه وقتی با این وضعیت كه اكثریت رأی دهندگان به همشهری و هم قبیله ای رأی می دهند، نمایندگانی كه انتخاب می شوند در همین مجلسی كه تشكیل می شود چه رفتاری خواهند داشت؟ می گوید: اگر كسانی، خودی را مقدم بدارند امین نیستند و در امانت، خیانت می كنند. اما باید تحول در جامعه اتفاق بیفتد. وقتی امانتی در دست ما هست، نباید به آن خیانت نماییم ولی خیانت در امانت، چیزی است كه متداول شده. درباره اینكه چقدر خیانت در امانت متداول شده می توان گفت فرضاً در یك جا كمتر و در جای دیگر بیش تر است.
این استاد دانشگاه در ادامه نسبت به اینكه «شما بعنوان استاد حقوق اساسی فعالیت نمایندگانی را كه به همین شكل فعلی توسط مردم انتخاب می شوند چگونه ارزیابی می كنید؟» اظهار نمود: من وقتی نگاه می كنم می گویم چرا اینطور است و دیگری هم ممكنست بگوید چرا اینطور است. اما آن چیزی كه باید وجود داشته باشد مبنای ماست. از جنبه اجتماعی، باید زمان بگذرد تا تحول به وجود بیاید ولی از نظر اخلاقی، نمایندگان مجلس باید بدانند كه این مسئولیت، یك امانت است.حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در قسمتی از گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، درباره این كه بیشتر از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و ما به كدامین اهدافی كه مدنظر بنیان گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است دست نیافته ایم و چه كم و كاستی های وجود دارد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی هنوز به آن آرمان هایی كه مد نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است كامل نرسیده و ما در واقع در راه رسیدن به آن آرمان ها هستیم. حضور مردم با سلایق و علایق مختلف سیاسی و اقوام گوناگون همچون مواردی است كه به تقویت نظام جمهوری اسلامی و جمهوریت نظام كمك می نماید.

امیری درباب این كه این روزها عده ای جامعه را با خط انقلابی و غیر انقلابی را اندازه گیری می كنند، اظهار داشت: ما ملت واحدی هستیم تقسیم كردن مردم به گروه ها و خط گذاشتن بین آنها به هیچ وجه به صلاح امنیت ملی و مصلحت كشور نیست.

وی افزود: ما كشور یكپارچه ای هستیم مقام معظم رهبری رهبر همه مردم با هر ذوق، سلیقه و قومیت هستند نباید به بهانه های سیاسی در هر انتخابات تعدادی را از قطار انقلاب پیدا نماییم باید مشاركت حداكثری و جاذبه در حد اعلا داشته باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس اظهار داشت: قانون شفافیت مالی نمایندگان را به آقای رئیس جمهور ارسال كردیم، ایشان هم به وزارت كشور فرستاد كه توسط این وزارت خانه به استانداری ها ابلاغ گردیده است.جهانبخش محبی نیا نماینده حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تكاب در قسمتی از گفت و گو با خبرگزاری ایلنا می گوید: رد صلاحیت اصلاح طلبان طبیعتا روی مشاركت اثر منفی خواهد گذاشت، به صورتی می توان گفت عملكرد كلی بطور مطلق قابل دفاع نیست. ای كاش مقداری عنایت و دقت بیشتری می كردیم چون بحث فقط اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست بلكه نیروهایی رد صلاحیت شده اند كه برادر شهید هستند.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش كه آیا این نوع نگاه ها برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: آنچه كه آقایان شورای نگهبان می گویند نشان میدهد كه انسان های صادقی هستند. مثلا آقای كدخدایی یا بعضی دوستان دیگر كه به پرونده هایی اشاره می كنند حتما بیان كننده این است كه این ها با یك متد یا برنامه خاصی پیش نمی روند اما بنده فكر می كنم در انتخاب یكی از روش ها برای ادای دین، شاید اشتباهی صورت گرفته باشد كه این اشتباه خودرا این شكلی نشان میدهد وگرنه من قبول دارم از اصولگرایان دانه رشت هم رد صلاحیت شده اند اما اینكه اصلاح طلبان در سرتاسر كشور این امكان را پیدا نكنند كه لیستی بدهند، بیان كننده این است كه ما در زیرساخت های سیاست به معنای علمی كلمه و سیاست به مفهوم ابزاری برای خلق همبستگی سیاسی و روند منتهی به دموكراسی حتما شكنندگی و گسست داشته ایم.

نماینده مردم میاندوآب در پاسخ به این پرسش كه آیا امكان حذف یك جریان سیاسی وجود دارد؟ اظهار داشت: خیر. بارها هم گفته ام، اصلاح طلبان و اصولگرایان دو بال انقلاب هستند و بالانس حركت جامعه ناشی از این است كه این دو بال از یك توازن و تعادل و بی طرفی برخوردار باشند. شكست یك بال اساسا منجر به عدم كاركرد بال دیگر و نقص در یك بال منجر به نقص در پرواز خواهد شد. درنتیجه اگر یك جریان را هم حذف نماییم، چهارسال بعد به شكل و نوع دیگری سر در می آورد كه تقبل نقش جریان های سیاسی و اردوگاه های سیاست اجتناب ناپذیر خواهد بود. آنچه كه به جامعه و سران جامعه تحمیل شود منجر به توسعه نمی گردد بلكه منجر به تضاد می شود اما اگر در یك شرایط متعادل و با نگاه قانون بخواهیم فضا و فرصت را برای همه گروه ها به شكل منصفانه محترم بشماریم آن حركت منجر به توسعه و بالندگی می شود.محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، درباره انتقادها نسبت به رد و تائید صلاحیت ها و اظهارات رئیس جمهور در این زمینه گفته است: حرف های روحانی در امتداد نقشی است كه قانونی اساسی برای وی تعیین كرده، به هر حال این قانون وظایفی را برای رئیس جمهور مشخص كرده كه مهم ترین آن بحث حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت و انتخاب است.

وی با اشاره به رد صلاحیت ها اظهار داشت: بحث انتخابات فقط معطوف به مردم و كاندیداهایی كه برای حضور اعلام آمادگی می كنند نیست؛ اساسا حقوق حاكمیت است برای اینكه هنگامی كه محدودیت های این چنینی برقرار می نماییم در حقیقت حاكمیت را تضعیف می نماییم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه فكر می كنند با یكدست كردن بعضی از نهادها كارها بهتر انجام می شود در صورتیكه این گونه نیست، بیان كرد: یك مجلس مرده دردی از دردهای جامعه دوا نمی كند، در صورتیكه یك مجلس پویا و زنده می تواند جزء اركان نظام و حكمرانی شود.

وی افزود: شعاری مطرح می شود «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا» شاید جنبه تخریبی داشته باشد اما باید این نكته توجه كرد شاید انتخاب مردم فراتر از جناح های سنتی در كشور است؛ امروز جامعه از ما جلوتر است و می داند مجلس باید برآیند آرا و افكار مردم باشد. امروز باید راه را برای متفكران و صاحب نظران باز نماییم تا تضارب آرا صورت گیرد این گونه است كه مردم به نظام علقه پیدا می كنند.

این عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه مجلس باید پژواك خواسته های مردم باشد، عنوان كرد: شاید عده ای از سر دلسوزی و حسن نیت دست به یكسری كارها می زنند تا افرادی كه آرام هستند و سیاسی نیستند وارد مجلس شوند اما باید گفت چنین نگرشی نتیجه اش از قبل مشخص است.سید عبدالواحد موسوی لاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارزدر گفت و گو با خبرگزاری ایسنا در ارزیابی خود درباب انتخابات مجلس یازدهم اظهار نمود: اصلاح طلبان هر جا كه كاندیدا داشته باشند اساسا مشاركت خواهند كرد.
وی افزود: در تهران شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان فهرست نخواهد داد ولی برخی از احزاب اصلاح طلب در حال رایزنی هستند و ممكنست برخی از احزاب اصلاح طلب با هم فهرست بدهند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره تركیب مجلس آینده نیز اظهار داشت: تركیب مجلس آینده از الان تا حد زیادی مشخص است و در خیلی از حوزه ها تكلیف روشن است. اصلاح طلبان شانس كمی دارند و احتمالاً اقلیت محدودی از مجلس آینده را در اختیار خواهند داشت.رصد جریان رقیب

در قسمتی از گزارشی با عنوان «رونمایی از فهرست های انتخاباتی» در روزنامه ایران آمده است: روز پنجشنبه بالاخره از جزئیات صف كشی انتخاباتی اصولگرایان مقابل هم رونمایی شد؛ ابتدا جبهه پایداری لیست خودش را منتشر نمود و كمتر از ۲۴ ساعت بعد هم شورای ائتلاف اصولگرایان فهرست داد. دو فهرست ۳۰ نفره با تنها سه چهره مشترك... نشانه ای روشن برای آنچه كه این روزها در بین اصولگرایان می گذرد و می شود آنرا در دو موضوع خلاصه كرد؛ اطمینان آنها از بی رقیب بودن شان در میدان انتخابات و بالا گرفتن باردیگر اختلافات شان به مثابه آنچه كه در سال های ابتدایی دهه ۹۰ رخ داد. در آن سو بااینكه هنوز لیستی كه مقرر است با نام احزاب اصلاح طلب منتشر شود، رسانه ای نشده اما حزب كارگزاران فهرست مجزای ۳۰ نفره ای منتشر نموده و به نظر می آید این فهرست با لیست احزاب اصلاح طلب هم چندان تفاوتی نداشته باشد.

لیستی كه روز پنجشنبه با امضای «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» انتشار یافت، در طول یك هفته گذشته دومین فهرست این مجموعه است. فهرست اول را حتی سر فهرست این جریان... هم پس زد و گفت قبولش ندارد. فهرست دوم حالا با شش تغییر انتشار یافته، تغییراتی كه اصولاً باید انتظارات سر فهرست این جریان و نزدیكان او را مرتفع كرده باشند كه حالا از آن حمایت می كنند. [یكی از كاندیدا ها مطرح اصولگرا] در نامه ای كه روز گذشته خطاب به «مردم» برای رأی دادن به این لیست منتشر كرد، گفته كه «برای اولین بار» در تهیه لیست یاد شده «علاوه بر صاحبنظران از رأی و نظر مردم ۳۵۲ محله از محلات تهران و مناطق اطراف آن استفاده شده است.» اما روایت های دیگر چیزی متفاوت می گویند؛ چیزی كه این تغییرات را نه حاصل رأی صاحبنظران و مردم محلات تهران كه نتیجه فشار طیف نزدیك به [سر فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب] می داند.

در آن سوی دیگر طیف اصولگرایان اما گاردها متفاوت بوده؛ جبهه پایداری لیست ۳۰ نفره خودرا روز پنجشنبه در چارچوب اطلاعیه ای منتشر نمود كه بنیانش بر نیش و كنایه و حتی حملات آشكار به ضلع دیگر اصولگرایی یعنی شورای ائتلاف بود.

اصولگرایان به جز فهرست های دوگانه اصلی، لیست های دیگری هم در گوشه و كنار برای رأی دادن دارند. روز پنجشنبه جبهه جهادگران ایران اسلامی هم فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره خودرا برای تهران منتشر كرد؛ فهرستی متمایل به چهره های نزدیك به احمدی نژاد.رحمت اله بیگدلی عضو شورای مركزی و رئیس دفتر سیاسی حزب جمهوریت در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا درباب وضعیت این حزب در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفته است: از مجموع ۶۱ نفر كاندیدای حزب جمهوریت، حدودا همه آنها را رد صلاحیت شده اند و عملا حزب جمهوریت هیچ كاندیدایی در انتخابات ندارد، البته شاید در یك جایی كاندیدایی كه ناشناس باشد، تایید شده باشد، اما قریب به اتفاق همه كاندیداهای ما رد صلاحیت شده اند.

بیگدلی درباب رویكرد حزب جمهوریت در انتخابات، گفت: هم اكنون ما هیچ كاندیدایی نداریم كه از مردم بخواهیم به كاندیدای ما رای بدهند، از طرف دیگر در كل كشور اكثریت قاطع كاندیداهای شناخته شده جریان اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند یعنی در خیلی از حوزه ها ما اصلا فاقد كاندیدای حزبی و جریان اصلاح طلب هستیم، مگر این كه در بعضی حوزه ها كه احتمال می دهند این كاندیدا شانس رای آوری ندارد و فقط می توانند حضور گرم كننده در انتخابات داشته باشند، او را تایید كرده باشند تا بگویند اصلاح طلبان هم در انتخابات حضور دارند. در غیر این صورت در اكثریت حوزه ها كاندیدایی كه شناخته شده باشد و سابقه اصلاح طلبی داشته باشد كه بتوانیم از عملكرد آن فرد پس از رای آوردن دفاع نماییم، نداریم.

رییس دفتر سیاسی حزب جمهوریت درباب برخی گمانه زنی ها با موضوع احتمال ائتلاف ۱۲ حزب اصلاح طلب در ایام آتی، اشاره كرد: ائتلاف در جایی معنا پیدا می كند كه هر حزبی یك، دو یا چند كاندیدا داشته باشد و چند حزب با هم ائتلاف كنند، اما وقتی ما هیچ كاندیدایی نداریم ائتلاف معنایی ندارد، البته اگر در ایام آینده افرادی از كاندیداهای ردصلاحیت شده حزب ما تایید و وارد انتخابات شوند و ما احساس نماییم كه می توانیم موثر باشیم، تجدیدنظر خواهیم كرد، ولی تا این جا هیچ كاندیدایی برای حضور در انتخابات نداریم، همین طور در جلسه اخیر شورای مركزی حزب جمهوریت هم تصویب گردید كه با این وضعیت ما در هیچ ائتلافی حضور نداریم.

وی افزود: از مردم فهیم ایران می خواهیم كه خودشان تصمیم بگیرند و از میان گزینه های موجود به عاقل ترین آنها رای بدهند كه در مواقع حساس بتوانند منافع ملی را تشخیص دهند و برمبنای آن عمل كنند.سیدمهدی طباطبائی فعال سیاسی اصولگرا و دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران در خراسان رضوی در قسمتی از گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اظهار نمود: تاكید ما بر مساله جوان گرایی در امتداد بیانیه گام دوم انقلاب بوده و ما به شورای ائتلاف پایبند بودیم. موضوع مدنظر ما جوان گرایی بود اما در شورای ائتلاف به آن توجه خاصی نشد، از مساله جوان گرایی در شورای ائتلاف اصولگرایان دفاع خوبی نشد و خروجی فهرست هم بیان كننده همین موضوع است، ما از این شورا گلایه مند هم هستیم كه چرا ولایتمداری و تاكیدات رهبری به صورت جدی در آن دنبال نشد.

وی اضافه كرد: این گلایه جوانان ما نیز هست كه در همه طیف ها احساس تكلیف كردند، شجاعت به خرج دادند، به میدان آمدند و برنامه های خوبی را هم ارائه كردند، اما موضوع جوان گرایی در این بین شهید شد. ما هنوز هم به این شورا پایبند هستیم، اما آقایان كه در راس هیات رئیسه این ائتلاف بودند باید پاسخگوی جوانان باشد، اگر به جوانان میدان ندهیم در بر همین پاشنه می چرخد و وضعیت بهتر هم نخواهد شد.

طباطبائی در پاسخ به این پرسش كه آیا شما انتقادات خودرا با شورای ائتلاف در بین گذاشتید یا خیر، بیان كرد: ما بحث جوان گرایی را دنبال كردیم و اعتقاد بر این داشتیم كه جوانان باید به میدان بیایند كه بنا به دلایلی نشد، آقایان هیات رئیسه باید پاسخگو باشند و در این رابطه به مردم پاسخ دهند، ما نباید خودمان كاندیدایی را مشخص نماییم و به مردم هم تحمیل نماییم كه به همین كاندیداها رای بدهند. جوان گرایی امروز مورد توجه مقام معظم رهبری است، بیانیه گام دوم برای دولت، مدیران، سیاسیون و مسئولین نبود خطاب به مردم بود، خصوصاً جوانان عزیز كه در فهرست شورای ائتلاف اصولگرایان در مشهد عملا این اتفاق نیافتد.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران در خراسان رضوی با تاكید بر اینكه با وجود تمامی این انتقادات ما فهرست مجزا نمی دهیم و به شورای وحدت پایبند هستیم، اضافه كرد: انتظار ما از شورای وحدت این بود كه در فهرست كاندیداها حداقل نام ۲ نفر از جوانان هم وجود داشت چونكه جوانان عزیز ما در مشهد ایثارگری كردند و حق شان این نبود، این افراد كلمه ایثار را به مدلول واقعی آن فهمیدند و برای ایجاد وحدت از خودگذشتگی كردند و انصراف دادند كه این حق شان نبود.پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «رائفی پور و ارضی از چه ناراحتند!؟» نوشته است: روز دوشنبه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فهرست ۳۰ نفره نامزدهای انتخابات مجلس را اعلام نمود. بعد از آن جنجال میان اصولگرایان به وجود آمد و فضای مجازی پر شد از اظهار نظرهای انتقادی درباره این فهرست. بسیار از فعالان اصولگرا مقابل این فهرست اعلام موضع كردند. حتی محمد باقر قالیباف نیز این فهرست را رد كرد و آنرا مورد قبول ندانست. قالیباف لیدر فهرست انتشار یافته بود و رد فهرست از طرف او بازتاب وسیعی داشت.

فعالان اصولگرا در فضای مجازی فهرست را پر از ایراد دانستند، نام چهره هایی همچون وحید یامین پور كه حالا دیگر برای اصولگرایان یك سلبریتی سیاسی بشمار می رود در فهرست قرار نداشت و اقتصادانانی همچون امیر سیاح و خاندوزی نیز كه در ایام قبل با انتشار فهرست اموال خود خبرساز شده بودند از فهرست كنار گذاشته شدند. حتی حمید رسایی در فهرست اصولگرایان جایی نداشت. نكته جالب توجه این بود نامزدهایی كه در فهرست قرار نداشتند اعلام انصراف نكردند حتی یامین پور اصرار كرد كه انصراف نخواهد داد.

انتقادات آنقدر زیاد بود كه ساعتی بعد از بالا گرفتن اعتراضات دبیرخانه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اعلام نمود: "با توجه به گمانه زنی های مختلف و انتشار لیست های متفاوت با عنوان فهرست شورای ائتلاف در تهران، اسامی نهایی ۳۰ نامزد ائتلاف در تهران به زودی بوسیله این شورا رسماً به اطلاع عموم خواهد رسید. "

به این ترتیب شورای ائتلاف تصمیم گرفت در فهرست منتشره تجدید نظر كند. احیانا ائتلاف تغییراتی در فهرست خود خواهد داد. شب گذشته الیاس نادران از نامزدهای اصلی اصولگرا در تویئی نوشت: "بعد از نوسانات سیاسی روزهای اخیر از اردوگاه اصولگرایان خبرهای خوشی می رسد. منتظر یك فهرست واحد مقبول و البته كارآمد باشید. "

با این حال به نظر نمی رسد تغییرات از چند گزینه فراتر برود. حتی اگر تغییراتی مهمی هم اعمال شود بازهم نمی توان اظهار داشت: «اصولگرایان به وحدت مورد نظر خود رسیده اند. چونكه جبهه پایداری از وضع موجود بسیار ناراضی است و حدودا احتمال پیوستنش به ائتلاف صفر است»پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «جنگ فهرست ها؛ تفرقه در جبهه اصولگرایان» آورده است: با نزدیك تر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی وضعیت فهرست های انتخاباتی روشن تر، دعواهای جناحی افزایش و اختلافات داخلی عیان تر می شود. در دو روز اخیر تنش های داخلی در بین اصولگرایان اوج گرفته است و نامه نگاری های تندی در این جریان صورت گرفته است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزاری خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه خواهد بود. بدین سان گروه های سیاسی مختلف برای تشكیل ائتلاف و تكمیل فهرست های خود زمان اندكی دارند. اصلاح طلبان كه وضعیت بغرنجی دارند. هنوز بطور قطعی معین نمی باشد شورای عالی اصلاح طلبان فهرست انتخاباتی ارائه نماید. از جانب دیگر برخی احزاب همچون كارگزاران اعلام نموده اند كه فهرست انتخاباتی ارائه می كنند.

اما در جبهه اصولگرایان اوضاع پر تنش است. امروز شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، فهرست ۳۰ نفره خود برای انتخابات مجلس را در حوزه انتخابیه تهران مشخص كرد.

پیش از اعلام فهرست شكاف های جدی در بین اصولگرایان به وجود آمده بود. جبهه پایداری حساب خودرا از ائتلاف جدا كرد، عدالتخواهان اعلام نمودند كه فهرست مختص به خودرا ارائه می كنند، احمدی نژادی ها هم ائتلاف خود را ایجاد كرده اند و حالا زمزمه هایی هم درباره احتمال انشعاب محمد باقر قالیباف از اصولگرایان به گوش می رسد.
در واقع در آستانه یك انتخابات دیگر جبهه اصولگرایان كه همیشه بر طبل وحدت می كوبند باز هم گرفتار تفرقه شده است. تنها برگ برنده آنها این است كه اصلاح طلبان به واسطه بحران محبوبیت و البته ردصلاحیت های گسترده در وضعیت نامناسبی به سر می برند و دستشان برای ارائه فهرست قوی بسته است.پایگاه خبری انتخاب در مطلبی با عنوان «واكنش جبهه پایداری به گزارش «فارس»: در رسانه سخن از وحدت می كنند، در عمل كوشش برای جدایی فهرست ها را پیگیرند» آورده است: جبهه پایداری انقلاب اسلامی با انتشار جوابیه ای به خبرگزاری فارس به تبیین وقایع رخ داده شده پیرامون وحدت پرداخت. در قسمتی از این بیانیه آمده است: احتراما به دنبال درج گزارش تحلیلی آن خبرگزاری با تیتر «آخرین تلاش ها برای وحدت/ پیشنهاد ۲۹+۱ هم نتیجه نداد/ اصولگرایان با ۲ فهرست می آیند» نظر به اینكه در این گزارش مطالبی خلاف واقع منتسب به جبهه پایداری انقلاب اسلامی انتشار یافته است؛ پس لازم است جوابیه ذیل را در جهت تنویر افكار عمومی در آن خبرگزاری با همان ضریب در صفحه اول و همین طور كانال های مربوطه منتشر فرمایید.

به اطلاع مردم عزیز می رساند جبهه پایداری انقلاب اسلامی، برای انتخابات مجلس یازدهم از همان ابتدا در جهت رسیدن به وحدت با دیگر گروه های مؤمن و انقلابی بر طبق مدل پیشنهادی چهار مرحله ای، مجدانه همت گمارد. مهم ترین تفاوت این مدل، نفی سهمیه بندی احزاب و همین طور انتخاب نامزدها صرفاً بر اساس فاكتورهای ایمانی و انقلابی و معیارهای تخصصی بود.

در این مسیر، حفظ مودت در جبهه انقلاب و رسیدن به اشتراك حداكثری در لیست ها تا سرمنزل رسیدن به وحدت كامل در لیست های واحد مورد تاكید بود. در بعضی استانها و شهرستان ها بحمدالله به كاندیداها و فهرست های متحد رسیدیم و در بعضی به اشتراك بالایی دست یافتیم...اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعده ها و برنامه های انتخاباتی

خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «واكنش كدخدایی به فهرست انتخاباتی حزب كارگزاران» نوشته است: عباسعلی كدخدایی در یادداشتی به بیان مولفه های اثرگذار برای یك انتخابات حزبی پرداخته است. در این یادداشت آمده است؛

بیانیه حزب كارگزاران سازندگی را خواندم. فارغ از نادرستی برخی مقدمات، نتیجه گیری آن -یعنی مشاركت فعال در انتخابات پیش رو- نشان از بلوغ سیاسی یك حزب در كشور دارد. سابقه حزب كارگزاران در كشور و حضور اعضای آن از سال های پس از جنگ در بخش های مختلف قدرت و مسئولیت، سرمایه خوبی است برای تصمیم گیری معقولانه و رفتارهای قانونی. چهل سال تمرین جمهوریت، ظرفیتی باارزش برای گام دوم انقلاب فراهم نموده و هر اصلاحاتی را تنها در قالب قانون امكان پذیر ساخته است. انتخابات اصلی ترین مسیر برای اعلام قضاوت مردم درباب راه و شیوه بهتر برای اداره امور كشور است. این ابزار مشروع هیچ گاه نباید تضعیف شده و دستمایه اعتراضات سیاسی گردد.

نظام انتخاباتی ایران در سال های بعد از انقلاب همواره به همین شكل بوده است و جناح های مختلف با رای مردم تمرین حكمرانی كرده اند. چرخش مدیریت كشور میان احزاب این فرصت را برای همه به وجود آورده تا گفتمان خودرا در عرصه اجرایی و تقنینی به بوته آزمون بگذارند، شعارها و برنامه های خودرا عملی سازند و قضاوت را به مردم بسپارند. هر مجلس و دولتی با ایده مشخصی و با آرای مردم شكل گرفته است.محمدرضا امیرحسن خانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، می گوید: بر هیچ كس پوشیده نیست كه حضور پرشور در انتخابات منافعی را در سطح ملی برای مردم، كشور و نظام به همراه دارد و در واقع این حضور پرشور با منافع ملی ما مرتبط می باشد. باتوجه به این موضوع، همه دست اندركاران موظفند تا به حضور پرشور مردم كمك كنند و زمینه های لازم را برای آن فراهم آورند.

دبیر كمیسیون اصل نود مجلس گفت: هر رأی مردم كه در انتخابات به صندوق انداخته می شود، قبل از انتخاب به یك نماینده یك رأی آری به نظام است و مقدم به انتخاب ۲۹۰ نماینده در انتخابات حمایتی است كه مردم با حضور پرشورشان در پای صندوق های رأی از نظام به عمل می آورند.

امیرحسن خانی تصریح كرد: اهمیت حضور مردم در انتخابات همانند حضور آنها در راهپیمایی ۲۲ بهمن است واقعا شرمنده مردم می شویم كه با وجود همه انتقادات و مشكلاتی كه دارند، در جایی كه باید حضور پیدا كنند تا كشور لطمه نبیند، منافع خودرا ندید می گیرند و در صحنه حاضر می شوند.

وی درانتها اظهار داشت: در سایه این حضور پرشور و آگاهانه است كه مجلس قوی شكل می گیرد و طبیعتا مجلسی كه رأی بالای مردم را داشته باشد، با قدرت بیشتر به انجام قانونگذاری و نظارت می پردازد، از طرف دیگر، حضور پرشور مردم در انتخابات خنثی كننده توطئه های دشمن است و نقشه های آنها را نقش بر آب می كند.خبرگزاری تسنیم در قسمتی از گزارشی آورده است: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان بطور همزمان در روز جمعه دوم اسفند برگزار می گردد.

مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یك هفته است. ساعت ۲۴ چهارشنبه هفته آینده مهلت تبلیغات تمام می شود و روز پنجشنبه سكوت تبلیغاتی برای ورود به ایستگاه نهایی رقابت در روز جمعه و حضور مردم پای صندوق های رای خواهد بود.

مطابق ماده ۶۵ قانون انتخابات مصادیق زیر در كارهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محكوم می شوند.

در تبصره ۱ این ماده آمده است كه انجام هر یك از موارد [مطروحه در این ماده قانونی] كه بوسیله شبكه های اجتماعی و فضاهای مجازی امكان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه است و در تبصره ۲ نیز افزوده شده است كه گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رئیس ستاد مركزی نامزد تذكر داده می شود و همزمان، موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می شود و همین گزارش ها ممكنست صلاحیت تایید شده داوطلب نمایندگی كه به عرصه رقابت انتخاباتی راه یافته است را رد كند.

«جمال عرف» رئیس ستاد انتخابات كشور درباره تخلفات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی اشاره كرد: در فضای مجازی حتی كار به جایی رسیده است كه لوگوی ستاد انتخابات كشور هم به صورت جعلی استفاده شده است كه ما با پلیس فتا مكاتبه كردیم و خواهان پیگیری این مساله نیز شدیم. ما در ستاد، كمیته ای داریم كه درحال پایش فضای مجازی است و اگر به تخلفات برسند، منتقل می كنند و ستاد پیشگیری هم این مساله را دنبال می كند. همین كار را شورای نگهبان هم انجام می دهد؛ پس تلاش خواهیم كرد فضا قانونمند باشد؛ ولی اساسا تخلفاتی صورت می گیرد كه با متخلفان هم برخورد خواهد شد.پایگاه خبری تابناك در گزارشی با عنوان «رای بی رای» ها بخوانند؛ مساله جدی است!» آورده است: عدم شركت در انتخابات احیانا مربوط به افرادی است كه نگاهی اصلاح طلبانه به مشاركت در انتخابات دارند و یا نگاه متفاوتی، غیر از آنچه كه نگاه تكلیف محور در انتخابات دارد را دارا هستند. تصمیم بعضی از شهروندان كه بتازگی كمپینی به نام «رای بی رای» را سازماندهی كرده اند خود دلایلی گوناگونی دارد. حالا باید بررسی كرد كه عدم مشاركت هر كدام از گروه های مذكور چه اندازه آنان را در تحقق اهداف كمك خواهدنمود.

برخی معتقدند در ایران كنونی، كنش سیاسی در هنگامه انتخابات، دارای دو رویكرد كلی اصلاح طلبانه و اصولگرایانه است؛ این البته به منزله حصر عقلی نیست كه خارج از این دو رویكرد، كنش سیاسی دیگری وجود ندارد، بلكه رویكردهای غالب در كشور در این هر دو قابل ردیابی است. یك رویكرد، رویكرد اصلاح طلبانه(نه جناح اصلاح طلب) به مشاركت در انتخابات است، در این رویكرد شركت یا عدم شركت در انتخابات یك حق است؛ یعنی یك شهروند همچنان كه می تواند با حضور در انتخابات از حق رای دادن خودش استفاده نماید، می تواند از حق رای ندادن خود هم بهره مند شود. در این نگاه رای ندادن هم یك كنش سیاسی است و لزوما به معنای قهر با نظام سیاسی كشور نیست.

رویكرد اصولگرایانه به مشاركت در انتخابات، كمی متفاوت می باشد، در این رویكرد بااینكه مشاركت در انتخابات حق شهروند است، اما در عین حال تكلیف هم هست؛ در واقع حقی است كه جواز عدم استفاده از آن در شرایط عادی وجود ندارد، در این نگاه عدم مشاركت در انتخابات، كنش سیاسی تلقی نمی گردد. مشاركت شهروندان در نگاه اصولگرایانه در انتخابات آنقدر تكلیف محور است كه فرد باید حتما در انتخابات شركت نماید ولو اینكه در برگه آراء نام كسی نوشته نشود، برگه رای سفید داخل صندوق انداخته شود و یا رای به شكلی اعلام گردد كه در زمره آراء باطله منظور شود. با این پیش فرض، طرفداران اصولگرا احیانا برای انجام تكلیف هم كه شده در انتخابات شركت خواهند كرد؛ عدم شركت در انتخابات احیانا مربوط به افرادی است كه نگاهی اصلاح طلبانه به مشاركت در انتخابات دارند و یا نگاه متفاوتی، غیر از آنچه كه نگاه تكلیف محور در انتخابات دارد را دارا هستند.پایگاه خبری تابناك در گزارشی با عنوان «تداوم فعالیت ضد تبلیغاتی در ستاد كاندیداهای انتخاباتی!» آورده است: در روزهایی كه برخی كاندیداها از هیچ تلاشی برای حضور در مجلس شورای اسلامی فروگذار نیستند، برخی نزدیكانشان با قوت و قدرت به كارهای ضد تبلیغاتی در زیرمجموعه ایشان مشغولند! در سال های اخیر، محیط زیست و حفاظت از آن جایگاه متفاوتی در افكار عمومی یافته و دیدگاه های مسئولان در این خصوص، به یكی از ملاك های مهم قضاوت درباره عملكرد ایشان تبدیل گشته است؛ متر و معیاری كه برمبنای آن عملكرد ایشان ستایش یا نكوهش و نقد می شود.

البته استفاده از این سنجه جدید هنوز آنچنان كه باید فراگیر نشده است. این را می شود از وضعیت این روزهای خیابان ها و معابر شهرها و حتی دقت به در و دیوار روستاها و مسیرهای منتهی به آنها دریافت كه ساعت به ساعت بر شمار پوسترهای نامزدهای انتخاباتی بر آنها افزوده می شود. یا كافی است كمی دقیق تر شویم تا با دیوارنوشته هایی مواجه شویم كه هنوز از انتخابات های قبلی برجای مانده و تنها راه از بین بردنشان، استفاده از رنگ و قلم موست؛ آثاری كه اگر مربوط به گذشته های دور بودند، قابل تحمل به نظر می رسیدند، اما هر بار كه موسم تبلیغات انتخاباتی از راه می رسد، بر شمارشان افزوده می شود.

درست مانند تبلیغات بی حد و حصر برخی كاندیداها كه سبب می شود قطار پوسترهای تبلیغاتی شان در و دیوار شهرها را بپوشاند و حتی درختان و نرده های وسط خیابان ها را هم بی نصیب نگذارد. تبلیغاتی كه اگر تك رنگ و ساده هم باشند، به بركت كمبود شدید كاغذ و افزایش قیمت شدید آن در یك سال اخیر، در زمره تبلیغات گران قیمت قرار می گیرند.رصد جناح متقابل

جلال میرزایی نماینده اصلاح طلب و نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، گفته است: حضور در پای صندوق های رأی حق شهروندی مردم است و مردم با استفاده از این حق خود سرنوشت شان را در ۴ سال آینده در حوزه قانون گذاری مشخص می كنند. مردم نباید از این حق مسلم خود چشم پوشی كنند؛ چونكه در صورت عدم مشاركت در انتخابات و چشم پوشی از این حق مسلم شان، عده ای دیگر با استفاده از این رأی شرایط دیگری را رقم خواهند زد.

هر چه حضور مردم پای صندوق های رأی پرشورتر و آگاهانه تر باشد به انتخاب صحیح كمك می نماید و مجلسی كه با پشتوانه قوی رأی مردمی تشكیل گردد طبعا در حوزه تقنین و نظارت با قدرت بیشتری عمل می كند. در سایه حضور پرشور مردم در انتخابات است كه مجلسی قوی تشكیل می شود و حضور پرشور و رأی آگاهانه مردم سبب تشكیل مجلسی كارآمد و قوی خواهد شد.

وی اضافه كرد: باتوجه به شرایط خاص كشور حضور كم رنگ مردم در انتخابات سبب بروز مشكلات برای كشور می شود و حضور كم رنگ در انتخابات دشمن را برای اعمال فشار بیشتر تشویق می كند. خیلی ها طی سال های گذشته تلاش كردند تا با اعمال تحریم های اقتصادی موجبات نارضایتی مردم را فراهم نمایند. اینها به دنبال ایجاد نارضایتی و سوءاستفاده های خود از این نارضایتی ها هستند و حضور كم رنگ در انتخابات دشمنان را بیشتر به طمع می اندازد و موجب تشدید مشكلات می شود.

میرزایی درانتها اظهار داشت: به مردم حق می دهم از وضع موجود انتقاد داشته باشند اما انتظار این است كه از حق رأی شان در انتخابات استفاده كنند.پایگاه خبری مشرق نیوز در گزارشی با عناوین «رقیب اصلی حامیان روحانی در انتخابات كیست!؟ / ناامیدی نظریه پرداز اغتشاش از مجلس آینده» نوشته است: احمد عطریانفر، فعال اصلاح طلب و از اعضای ارشد حزب كارگزاران سازندگی در قسمتی از یك مصاحبه كه سایت اعتمادآنلاین آن را منتشر نمود با تاكید بر اینكه كارگزاران برای انتخابات آتی لیست نامزدهای خودرا منتشر می كند؛ در پاسخ به این پرسش كه "كارگزاران كدام فهرست اصولگرا را رقیب اصلی خود می داند؟ " گفته است: لیستی كه آقای قالیباف در صدر آن قرار خواهد داشت رقیب اصلی كارگزاران خواهد بود...

گفتنیست، ستاد جریان اصلاحات از مدت ها قبل دست به تحریم خاموش انتخابات زده و اعلام نموده است كه شركت می نماییم اما فهرست نمی دهیم! این ستاد در عین حال به لحاظ سیاسی مجبور شده به احزاب اصلاح طلبی كه مایل به تحریم خاموش نیستند و فعالیت در داخل نظام را ترجیح می دهند؛ اجازه دهد تا بدون نام بردن از "شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان" و بدون به كار بردن عبارت "اصلاح طلبی"! نامزدهای خودرا معرفی كنند.

علیرضا علوی تبار، فعال اصلاح طلب و از نظریه پرداز های این جریان خاص سیاسی كه بر شكل دادن به اغتشاش در آستانه انتخابات تاكید دارد؛ اخیراً طی یادداشتی با عنوان "حكومت و ظرفیت یادگیری" كه در یك درگاه اینترنتی متعلق به اصلاح طلبان انتشار یافت، در بیان تحلیل خود از آینده نوشته است.

*اگرچه آقای علوی تبار و دوستان ایشان در ستاد اصلاحات تمام مشق های خودرا نوشتند تا این پیش بینی بدبینانه محقق شود و مجلس یازدهم كه با رأی مردم در دوم اسفندماه ۹۸ تعیین تكلیف می شود؛ بوسیله "تحریم خاموش انتخابات" از رمق بیافتد اما به فضل الهی و با حضور و بصیرت مردم این اتفاق رخ نخواهد داد.

چه اینكه تجربه تاریخی در طول ۴۱ سال قبل نشان داده است كه اگر ژنتیك معارض با خدمتگزاری اصلاح طلبان در اكثریت مجلس نباشد؛ میانگین نمره كارآمدی مجلس حتما بالا خواهد بود. و بالعكس اگر شاهد گردهمایی اكثریتی چپ ها در جاهایی مثل مجلس ششم، مجلس دهم و یا شورای شهر دوره اول باشیم؛ آنگاه است كه مفهوم كامل ضعف و ناكارآمدی و معارضه سیاسی در مقابل چشم مردم به تصویر كشیده می شود.

ما به آقای علوی تبار این مژده را می دهیم كه در صورت اكثریت شدن اصولگرایان در مجلس یازدهم؛ معدل این مجلس؛ كم یا زیاد اما حتما از مجلسین ششم و دهم كه آرمانشهر اصلاح طلبان بودند؛ بالاتر خواهد رفت ان شاءا...پایگاه خبری تابناك در گزارشی با عناوین «اصولگرایان و اصلاح طلبان نتوانستند به وحدت برسند/ اصولگرایان با فهرست «مداح، جبهه و ائتلاف» وارد انتخابات شدند؛ اصلاح طلبان با فهرست «شورای هماهنگی و كارگزاران»!» آورده است: شاید عجیب ترین نوع وحدت و بستن فهرست های انتخاباتی را در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم. هم اصلاح طلبان هم اصولگرایان، هنوز كه هنوز است، تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات تكلیف قطعی و نهایی خودرا نمی دانند و شاید هر روز چشم انتظار فهرست تازه ای باشند، برای همین است كه زمزمه های زیادی در خصوص اینكه شاید این دفعه شیوه و روش رأی دادن مردم نسبت به انتخابات های گذشته هم تفاوت داشته باشد.

پس از آن كه در بیشتر انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا، فهرست یكی از جریانات سیاسی غالب كشور یعنی اصولگرایان و یا اصلاح طلبان حائز كسب اكثریت آرا می شدند، حدودا چند هفته پیش بود كه رئیس جامعه روحانیت مبارز یعنی آیت الله موحدی كرمانی در كسوت امام جمعه موقت تهران و در خطبه های نماز جمعه در مضرات لیستی رأی دادن گفت و اصرار كرد كه بهتر است مردم چهره های به درد بخور و كارآمد را برای مجلس برگزینند تا به یك فهرست رأی بدهند.

همین رویكرد را برخی سیاسیون هم یادآور شده و تاكید كرده اند اینكه لیستی به واسطه فعالیت احزاب سیاسی شكل می گیرد و مردم یكجا باید به آن رأی بدهند، یكی از لطمه هایی است كه قانون انتخابات دارد و حتما باید این رویه برای انتخابات بعدی اصلاح و بازبینی شود تا چهره های توانمند و كارآمد آن هم به واسطه شناخت مردم بتوانند راهی قوه مقننه شوند و برای بهبود رویه ها و امور قانوگذاری كنند.

البته این روند در انتخابات پیش روی (هفته آینده) خود به خود در حال اتفاق افتادن است، چون با وجود تاكیدات چندباره هر دو جریان سیاسی برای وحدت و قرار گرفتن زیر یك چتر واحد، هیچ یك از دو جریان نتوانسته اند یك فهرست انتخاباتی واحد معرفی كنند و این روال احیانا خود به خود موجب آن خواهد شد كه چهره های متفاوتی راهی بهارستان بشوند.

اصولگرایان با وجود اینكه خیلی خودرا نزدیك به پیروزی حداكثری در انتخابات مجلس یازدهم می دانستند، با وجود كارهای چند ماهه ساز و كاری با نام شورای ائتلاف نتوانستند به یك فهرست واحد و مشترك برسند و تا به امروز كه دومین روز از آغاز تبلیغات انتخاباتی است، علاوه بر فهرست شورای ائتلاف، فهرست های جبهه پایداری و حتی فهرست معرفی شده از طرف حاج «منصور ارضی» مداح قدیمی متمایل به اصولگرایان را پیش روی خود می بینند؛ در صورتیكه زمزمه هایی درباب ارائه برخی فهرست های دیگر هم به گوش می رسد.

آن طور كه گفته شد، لیست سی نفره شورای ائتلاف برای حوزه انتخابیه تهران پس از طی فرآیندی چند ماهه، مصاحبه های تخصصی، برگزاری مجمع عمومی و بررسی های كارشناسی آماده منتشر گردید. نام این فهرست ـ همانطور كه اعلام گردید ـ ایران سربلند است كه مهم ترین رویكرد آن «نجات اقتصاد ایران» خواهد بود.وبگاه خبرآنلاین در گزارشی آورده است: روزنامه شرق نوشت: كمتر كسی فكر می كرد پس از حوادث آبان ماه ۹۸ و با موضع گیری های حمایتی اصلاح طلبان از نظام در مقابل اتفاقات رخ داده آنان این چنین مورد كم مهری قرار بگیرند.

در جریان حوادث آبان ۹۸ اپوزیسیون تمام تلاش خودرا كرد تا اصلاح طلبان را بی اعتبار كند یا آنان را به واكنش وادارد اما اصلاح طلبان با اینكه می دانستند با استراتژی سكوت در مقابل وضع موجود و دفاع از آن، حامیانشان را از دست خواهند داد، تن به واكنش ندادند. اینك پرسش اصلی این است: چه كسی از این استراتژی سود برد؟

یقینا اپوزیسیون و اصولگرایان بیشترین بهره برداری را از این استراتژی می كردند. آنان دو سر قطب فعل سیاست اند كه هرچه به هم نزدیك تر می شوند، اصلاح طلبان به قعر فعل رانده می شوند؛ جایی كه حالا در آن قرار دارند.

اگر یكی از آماج حوادث آبان ۹۸ از كارانداختن اصلاح طلبان بوده باشد كه هست، باید اعتراف كرد تیر مخالفان به هدف نشسته است. حالا در غیاب اصلاح طلبان كه قطعه مهمی از ماشین انتزاعی دولت اند، چه كسی كارشان را برعهده خواهد گرفت. بدیل آنان چه كسانی یا چه جریانی است؟

همواره در بحران اقتصادی و برای برون رفت از بحران هایی كه انباشت سرمایه را به خطر می اندازد، بدیل تازه ای خلق می شود. آیا حذف اصلاح طلبان تاوان خلاصی از این بحران است؟ سرسختی هیئت های نظارت در ردصلاحیت ها نشان میدهد اراده ای قوی وجود دارد تا نشان دهد دیگر بودونبود اصلاح طلبان مسئله نیست. اصلاح طلبانی كه دیگر توان به میدان آوردن طیف های خاكستری را ندارند و حتی شك و دودلی در بین حامیانشان موج می زند، به چه كار سیاست می آیند كه باید نگران حذف یا تعدیل آنان بود. خاصه در جامعه ای كه توسط اپوزیسیون قطبی شده است و حضور اصلاح طلبان نه تنها مفید نیست بلكه شكاف طبقات جامعه را عمیق تر می كند.

اصلاح طلبان همچون كاتالیزوری نیروهای اجتماعی در قطب بندی تازه شكل گرفته را به تحرك وامی دارند و در نهایت به انسجامشان سرعت می دهند. بدیهی است دست به یكسان سازی زدن، نزدیك ترین راه برای برون رفت است. اما هر راه نزدیكی حتما به مقصد نمی رسد.منبع:

1398/11/26
21:18:28
5.0 / ۵
4068
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد رعایت اخلاق انتخاباتی با پرهیز از حذف رقبای سیاسی
نظر شما در مورد رعایت اخلاق انتخاباتی با پرهیز از حذف رقبای سیاسی
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها