توسعه كارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار

توسعه كارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار برتریها: كارآفرینی موتور محركه رشد و پیشرفت كشور است كه پرداختن به توسعه آن باید بعنوان یك ظرفیت و فرصت ویژه در جهت اهداف اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد و سیاست ها و برنامه های ویژه در پشتیبانی از آن در نظر گرفته شود.كارآفرینی بعنوان یكی از مولفه های مهم در اقتصاد مقاومتی مطرح گردیده است. تحریم های شدید اقتصادی و محدودیت های كسب وكار داخلی و ارتباطات خارجی، شرایطی را فراهم ساخت تا یكبار دیگر تفكر ناب ایرانی پا به عرصه وجود گذارد و چاره ای غافلگیرانه و اساسی را برای مقابله با این گونه فشارها ارائه دهد. عرصه ظهور تفكر اقتصادی بر پایه مقاومت كه از جانب آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم شده، بیان كننده مجموعه تعاریف، شاخص ها و سیاست هایی است كه اقتصاد ملی را برپایه شرایط فشار و تحریم و كاهش وابستگی ها به خارج بنا می كند و انعطاف پذیری را برای یك ملت به ارمغان می آورد. ایجاد شرایط كارآفرینی درون سازمانی، نوآوری و توجه به افراد داخل سازمان و بالا بردن انگیزه تلاش و كوشش آنها همگی مصداق های كارآفرینی سازمانی و یكی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی تلقی می شوند.دستیابی ایران به اقتصاد نخست در منطقه

ایران دستیابی به اقتصاد نخست منطقه را بعنوان یكی از اهداف خود در افق ۱۴۰۴ خورشیدی در نظر گرفته است، بدین جهت می تواند از ظرفیت ها و مزایای این بخش در جهت بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصادی خود بهره گیرد. از طرفی كارآفرینی در بندهای یك، پنج و ۲۰ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است. كارآفرینی بعنوان یكی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات دنیای امروز و محركه اصلی توسعه اقتصادی شمرده می شود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید كسب وكار بر همگان روشن است. موضوع اقتصاد مقاومتی به وسیله مقام معظم رهبری در ۱۳۸۹ خورشیدی عنوان شد كه برمبنای آن اقتصاد مقاومتی كاهش وابستگی ها و تاكید بر مزیت های تولید و كوشش برای خود اتكایی است. در واقع هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی شمرده می شود. توجه به این مهم كه كارآفرین و كارآفرینی از لوازم بالقوه توسعه و حركت به طرف پیشرفت و ترقی است، می تواند بسیار بحث انگیز و مورد تحلیل باشد.

هر جامعه ای سه ركن اساسی با اسامی فرهنگ، سیاست و اقتصاد دارد. بدین سبب اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می كند. بدین سبب تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این ۲ با هم در یك ارتباط طولی هستند. فرهنگ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها و نمادها درحوزه ثروت گفته می شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز گرفتار تغییر خواهد شد. پس هرگونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست، تأثیر مستقیمی براین حوزه دارد.فرهنگ سازی كارآفرینی

نقش كارآفرین در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یك باور همگانی وجود داشته باشد و این اعتقاد به وجود آید كه در دنیای امروز و در جامعه اطلاعاتی، رشد و توسعه اقتصاد دانش محور بوسیله نوآوری و خلاقیت امكانپذیر است. در واقع هرچه ارزش ها و عقاید موجود در جامعه، افراد را به كار، تولید مداوم، فكر و اندیشه خلاق، یادگیری و كسب دانش فرابخواند در آن جامعه فرهنگ كارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه می شود یا به عبارتی در این جامعه افراد بیشتری دست به خلاقیت، نوآوری و كارآفرینی می زنند و افراد كارآفرین بیشتری موفق می شوند كه ایده های نوین خودرا در جامعه محقق سازند.آثار باارزش كارآفرینی در جامعه

كارآفرینی و كارآفرینان منشأ آثار ارزشمندی در جامعه هستند كه در ادامه به آنها اشاره می شود. میان كارآفرینی و اشتغال ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ بطوریكه هرگاه كارهای كارآفرینی در یك جامعه كند و آهسته شود، نرخ بیكاری آن جامعه افزایش خواهد یافت. كارآفرینی سبب توزیع متناسب درآمدها و كاهش اضطراب های اجتماعی می شوند. آموزش كارآفرینی، یكی از جنبه های مهم در گسترش آن بشمار می رود كه مورد توجه ویژه كشورهای جهان واقع شده است. باتوجه به مطالعات مختلفی كه صورت گرفته ثابت شده كه خاصیت های كارآفرینان، بیشتر اكتسابی است. دنیای امروزی در مسیری گام برداشته كه كارآفرینان را بعنوان الگوی توسعه اقتصادی معرفی كرده و آموزش مهمترین و كلیدی ترین نقش در توسعه كارآفرینی را دارد.

در واقع كارآفرینی، فرایندی اكتسابی بشمار می رود و خانواده در شكل گیری این پروسه نقش اساسی را ایفا می كند. كارآفرینی و كارهای كارآفرینانه را می توان استفاده مفید و موثر از سرمایه های انسانی، علمی، فرهنگی و اقتصادی تعبیر كرد كه مسیر توسعه، رشد و بالندگی كشور را در عرصه های مختلف هموار می كند. توجه ویژه به كارآفرینی در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی نیز گویای این امر است و ضروری بنظر می رسد كه كارآفرینی و پشتیبانی از كارهای كارآفرینانه بعنوان یك اصل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و با ایجاد شرایط و زمینه حضور كارآفرینان در عرصه های مختلف و بهره مندی از فرصت های این بخش، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.اقتصاد مقاومتی راهی برای مقابله با تحریم

نخستین بار در دیدار كارآفرینان با رهبر معظم انقلاب واژه اقتصاد مقاومتی در ۱۳۸۹ خورشیدی عنوان شد. ایشان در همین دیدار، اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از كارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی كشور به كارآفرینی نیز ۲ دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی كشور برای جهش را معرفی كردند. در نظام اقتصادی مقاومتی مبتنی بر اندیشه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سازمان های دولتی می توانند كاركردهای اقتصادی كشور را به شكل كارآفرینی، افزایش تولید، صادرات، مدیریت مصرف، اصلاح شبكه توزیع، تسهیل در ایجاد و... متبلور و متجلی كرده تا اندیشه جدید اقتصادی مبتنی بر اسلام را محقق كنند.

ایجاد شرایط كارآفرینی درون سازمانی، نوآوری و توجه به افراد داخل سازمان و بالا بردن انگیزه تلاش و كوشش آنها همگی مصداق های كارآفرینی سازمانی و یكی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی تلقی می شوند. جامعه ای كه در بستر كارآفرینی حركت می كند، اجتماعی زنده، پویا و فعال است و بسادگی می تواند مشكلات و فشارهای بیرونی و درونی را تحمل كرده و پشت سر بگذارد. در جامعه كارآفرین خطرپذیری بسیار بالا و در عین حال امری طبیعی بنظر می رسد و از آنجایی كه جامعه كارآفرین از آستانه تحمل بالایی برخوردارست بدین جهت دارای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی برمبنای آموزه های اسلامی می فرمایند: «سرمایه گذاری و كارآفرینی كاری بزرگ نوعی عبادت است. ایران امروز بیستر از هر زمان دیگر به كار و كارآفرین نیاز داد تا توسعه یابد و پیشرفت كند.» ایشان با اشاره به اهمیت كار و كارآفرینی از دیدگاه اسلام ایجاد اشتغال را علاوه بر جنبه ثروت آفرینی، نوعی زمینه سازی برای به كارگیری گنجینه استعداد انسانی دانسته و می افزایند ایران امروز به كارگاه بزرگ تلاش و ابتكار و نوآوری تبدیل گشته است اما این واقعیت تنها گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی كشور است. همین طور ایشان با اشاره به تحریم ها و فشارهای اقتصادی نظام سلطه خاطر نشان كردند كه برای مقابله با این فشارها باید اقتصاد مقاومتی واقعی به وجود آوریم كه معنای واقعی كارآفرینی نیز همین است.

ایجاد و توسعه بانكهای خصوصی ویژه توسعه كارآفرینی و كسب وكارهای كوچك و متوسط، اصلاح قوانین و مقررات بانكی، اصلاح و بازبینی قانون كار با رویكرد كارآفرینی، اصلاح و بازبینی قوانین تجاری و مقررات صادرات و واردات با رویكرد كارآفرینی، آموزش كارآفرینی در مقاطع مختلف تحصیلی، توسعه پارك های علم وفناوری و مراكز رشد كسب و كارهای كوچك، كاهش بروكراسی اداری در سازمان ها و توسعه اتوماسیون اداری بمنظور تسهیل و حذف مراحل اداری غیرضروری، پشتیبانی از ایده های خلاق و نوآور توسط سرمایه گذاران و بخش خصوصی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی، استفاده حداكثری از زمان و منابع و امكانات، جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای غیرنفتی و كاهش وابستگی به نفت، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهره وری و ارتقای فاكتورهای عدالت اجتماعی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی و... همچون مواردی به شمار می روند كه در جهت رفع موانع توسعه كارآفرینی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران موثر هستند.

توسعه كارآفرینی در كشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسایل و مشكلات جاری همچون فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی و بیكاری دانش آموختگان دانشگاهی را مرتفع خواهدنمود. دستیابی به رشد و توسعه اجتماعی بعنوان یك چشم انداز ملی مهم ترین آرزوی هر ملتی است اما تحقق چنین چشم اندازی نیاز به تدوین و اجرای راهبردهای اثر بخش دارد. توجه به آنچه مقام معظم رهبری درباره تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت كارآفرینی بیان می كند، می تواند جامعه اسلامی را به الگوی برتر در جهان امروز تبدیل كند و سلطه استكبارگران را نابود ساخته و تحركات اسلامی مبتنی بر عدالت را در جامعه جهانی سازماندهی كند.

منابع:

۱. بررسی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره.۴۶-۳۱

۲. حسین پور، داوود، رضائی منش، بهروز، محمدی سیاه بومی، حمید رضا (۱۳۹۵)

۳. بررسی نقش كارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار، همایش ملی، كارآفرنی و مدیریت كسب و كارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران. ۵

۴. بررسی رابطه بین فاكتورهای فرهنگ كارآفرینی در سطح دانشگاه با توسعه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین دژ در سال تحصیلی ۹۱-منبع:

1398/11/29
15:10:08
5.0 / ۵
3844
تگهای خبر: اقتصاد , پژوهش , تولید , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد توسعه كارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار
نظر شما در مورد توسعه كارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها