معاون سیاسی و امنیتی وزارت كشور در دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب:

پساكرونا اصلاح اقتصادی و همبستگی می خواهد، نه تسویه حساب

پساكرونا اصلاح اقتصادی و همبستگی می خواهد، نه تسویه حساب به گزارش برتریها برخی تحلیل گران معتقدند جامعه در شرایط پساكرونایی به كما خواهد رفت و سپس باید نوعی ریكاوری صورت گیرد تا شرایط عادی بر جامعه مسلط شود. در این میان بسیاری معتقدند كه نوع رفتار دولت با مردم و جامعه در شرایط پساكرونا اهمیت بسیاری دارد، چونكه هم می تواند جامعه را از یك بحران پشت سر گذاشته به شرایطی مطلوب رهنمون كند و یا در صورت عدم مدیریت دقیق و هوشمند بحران های دیگری همچون بحران های اجتماعی و اقتصادی را بر جامعه عارض كند.


روزنامه آرمان ملی در گفت و گویی با مرتضی مبلغ مرتضی مبلغ معاون سیاسی و امنیتی وزارت كشور در دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب آورده است: جامعه از موج اول كرونا عبور كرده و همانطور كه مسؤلان امر معترفند با توجه به این كه برخی كسب و كارها و مشاغل از روز گذشته باردیگر به كار افتاده اند احتمال ورود به موج دوم هم وجود دارد. با این وجود عده ای بدین باورند كه این ویروس منحوس در بازه زمانی مشخصی از جامعه ایرانی رخت خواهد بست و جامعه شرایط پساكرونایی را تجربه خواهد نمود. شرایطی كه در آن اقتصاد كشور لطمات فراوانی دیده و جامعه به لحاظ اجتماعی هم با بحران روحی ناشی از خود قرنطینگی مواجه خواهد بود
لذا اینكه دولت چگونه مواجهه ای با جامعه خواهند داشت امری است كه احتیاج به گذر زمان دارد. بنظر می رسد كه ایجاد اعتماد و امید بتواند شرایط را برای عبور از این شرایط تسهیل تر كند. جهت بررسی شرایط كشور، نحوه مواجهه دولت با جامعه در پساكرونا و تاثیرات شرایط فعلی كشور در حوزه های مختلف در پساكرونا «آرمان ملی» با مرتضی مبلغ معاون سیاسی و امنیتی وزارت كشور در دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفتگو پرداخته است كه می خوانید.
برخی معتقدند كه از الان باید به فكر شرایط جامعه در پساكرونا و تاثیرات شرایط فعلی بر آن زمان باشیم؛ اساسا شرایط پساكرونایی جامعه را چگونه تبیین می كنید؟
از منظرهای متفاوتی می توان به شرایط پساكرونا نگاه كرد. از جهتی می توان به جنبه های مثبت این شرایط پرداخت و از سوی دیگر هم می توان جنبه های منفی آنرا مورد ارزیابی قرار داد. به لحاظ بررسی جنبه های منفی این مسئله مشخص است كه كرونا در اقتصاد آثار بسیار سوئی گذشته و می گذارد و افت اقتصادی، تعطیلی خیلی از مشاغل، از رونق افتادن بخش هایی از اقتصاد، گسترش فقر و ناتوانی و انواع و اقسام مشكلاتی كه دراین زمینه ها وجود دارد خویش را در عرصه جهانی هم نشان داده و خود اقتصادهای پیشرفته دنیا هم صدمه های گسترده تری دیدند. از جنبه های سیاسی هم تبعا كرونا شرایطی را فراهم نموده كه وزن دولت ها و حاكمیت ها به خاطر مدیریت افزایش و وزن مردم كاسته می شود، چون كه باید در خانه بنشینند، تحرك نداشته و در اجتماعات حاضر نباشند و خیلی محدود می شود. به همین نسبت هم فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كاهش می یابد كه چیز مثبتی نیست و آثار منفی هم دارد. البته از نظر روحی و روانی هم كرونا جنبه های منفی برجای گذاشته است. بالاخره وقتی هسته های جداگانه تشكیل می شود ارتباطات افراد كاهش یافته و حداقلی می شود و اوقات فراغت و امور سیاحت و گردشگری لغو می شود كه تبعا آثار سوء روحی و روانی خویش را برجای می گذارد. در درون خانواده جدای از اینكه ارتباطات مستمر وجود دارد در كنار مزایا معایبش هم این است كه امكان دارد بر روی اختلافات افسردگی ها و بعضی از عصبانیت ها اثرگذار باشد و حساسیت هایی به وجود آورد. اینها انواع مشكلاتی است كه كرونا بوجود آورده و هر چه ادامه پیدا كند بیشتر هم می شود. حالا همه دنیا، جماعت ها، اقوام و اقشار به این نتیجه رسیدند كه به شدت صدمه پذیرند و اینگونه نیست كه با اتكا به داشته های خود مغرور شوند. یا كسانی كه قدرت بیشتری دارند بخواهند با اتكا به قدرت خود سلطه گری یا سوء استفاده كنند. كرونا نشان داد كه انسان ها می توانند بسیار صدمه پذیر باشند. بنابراین هیچ ارزشی بالاتر از این نیست كه همه هوای یكدیگر را داشته باشند. امروز اتحادی جهانی به صورت نسبی به وجود آمده كه همه به فكر هم هستند و می خواهند از رنج بشر كاسته شود و از این شرایط بحرانی بیرون بروند. امروز می بینید آمریكا در راس صدمه پذیری از كرونا قرار گرفته با این كه قوی ترین و ثروتمندترین كشور جهان است. این می تواند درسی برای سایر كشورها و جوامع باشد كه به خود بیایند و تجدید نظری در روش های سلطه، سوء استفاده از قدرت و توجه بیشتر به جوامع دیگر داشته باشند.
ثاثیرات كرونا بر شرایط پساكرونایی را چگونه تحلیل می كنید و بیشترین تأثیر بر كدام حوزه حادث می شود؟
من معتقدم شرایط پساكرونا می تواند تجدیدنظر مهمی در اقتصاد جامعه به وجود بیاورد. امكان دارد برخی كسب و كارها حذف یا حداقلی شوند و برخی تقویت شوند و به هر صورت سازوكاری جدیدی در اقتصاد جهانی به وجود می آورد كه می تواند مواجهه بهتری را با شرایط بحران فراهم آورد. امروز یك بحران جهانی در سطح پاندمیك به وجود آمده كه خیلی شدید می باشد و اقتصاد به تدریج به شكلی در آینده شكل خواهد گرفت كه بتواند بهتر با این بحران ها مواجه شود. اقتصاد امروز جهان هیچ نوع آمادگی و ظرفیتی برای مواجهه با پدیده كرونا ندارد و این اجتناب ناپذیر است كه در آینده این اقتصاد تجدیدنظرشود. از طرف دیگر این بحران بر حوزه سیاست هم اثرگذار خواهد بود و سیاست كشورها تغییر جدی پیدا خواهد نمود البته این مسئله به اراده حكومت ها و جوامع بستگی دارد كه از این امر استفاده بهینه یا منفی كنند. بنابراین همانطور كه اشاره كردم شرایط پساكرونایی می تواند باعث تقویت حاكمیت ها بر جامعه و مردم شده و یا می تواند درسی برای حاكمیت ها و جوامعی باشد كه در جهت توجه بیشتر به جامعه، مردم و تقویت دموكراسی و امثال آن عمل شود. این به برآیند جامعه باز می گردد كه چگونه درس بگیرد و چگونه از این مسئله حسن استفاده را ببرد. در امور فرهنگی و اجتماعی هم بطور قطع می تواند شرایط متنوعی به وجود آید كه متناسب با شرایط جدیدی جامعه جهانی باشد. بالاخره بعد از كرونا خیلی از این صدمه هایی كه به جوامع وارد شده كه باید جبران شود. اینها ساز وكارهای كاملا جدیدی را می طلبد كه به نظرم از الان هم حاكمیت ها و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی همه باید سناریوی مختلفی را برای شرایط آینده و احتمالات ممكن داشته باشند كه نوعی آماده سازی هم برای شرایط پساكرونایی به وجود آید. به هر صورت باید از وضعیت به وجود آمده و جنبه های مثبتش برای جبران شرایط منفی كه ایجاد كرده بهره برداری نمود.
برخی مطرح می كنند كه اگر برخورد مناسبی در حوزه های مختلف در پساكرونا صورت نگیرد شاید با بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه شویم اما اگر مدیریت درستی باشد در پساكرونا هم می توان به خوبی شرایط را پیش برد؛ اساسا چه تحلیلی از نحوه مواجهه دولت با این مسئله دارید؟
متاسفانه آنقدر شرایط موجود دشوار می باشد كه مشكلات اجتماعی و امنیتی نه تنها برای شرایط پساكرونایی احتمال دارد بلكه در همین شرایط هم امكان وقوع دارد. اگر دولت ها مدیریت هوشمندانه و مدبرانه ای نكنند به خاطر فشارهای شدیدی كه بر اقتصاد و روح و روان جامعه وارد می شود امكان دارد كه در جامعه با مشكلات حاد اجتماعی مواجه شویم. بنابراین خیلی مهم می باشد كه دولت ها بتوانند بسیار هوشمندانه و مدبرانه و با اعتمادسازی عمیق میان خود و جامعه این دوران را طی كنند. لازمه آن هم این است كه دولت به اقشار ضعیف و صدمه دیده جامعه توجه كند و شرایط را برای آنها به نحوی فراهم نمایند كه بدون مشكل از این وضعیت عبور كنند. اما برای آینده بطور قطع در كنار كارگروه هایی كه امروز برای مدیریت و مهار بحران تشكیل شده باید كارگروه هایی هم برای طراحی سناریوهای واقع بینانه آینده و همچنین آماده سازی هریك از این سناریوها و اقدامات لازمش تشكیل گردد كه برای دوران پساكرونا نخواهیم از صفر شروع نماییم. یعنی از الان آمادگی های لازم به وجود آید تا به میزانی كه این بحران كاهش پیدا كرد ما بتوانیم شرایط جدیدی را به شكل مناسب و سازنده تری فراهم نماییم.
در این شرایط خطیر كه برخی فیك نیوزها با توسل به اخبار دروغ و انتشار آن در جامعه ایجاد التهاب می كنند نقش رسانه های معتبر و اهمیت اطلاع رسانی آنها را چطور می بینید؟
من فكر می كنم كه رسانه ها باید ۳ نقش مهم در این شرایط ایفا كنند. نقش اول تشویق و تهییج مردم جهت استفاده مردم از پروتكل های بهداشتی است. یعنی به ازای اینكه مردم این پروتكل ها را رعایت نمایند، جنبه فرهنگی پیدا كند و به شكلی درون ساز شده، از جنبه تحمیلی بیرون برود و مردم خودشان با انگیزه این كار را انجام دهند به همان اندازه می توانیم این دوران را به سرعت پشت سر بگذاریم. به خصوص در فاز دوم در جامعه ایران كه بعضی از كسب و كارها باید آغاز به فعالیت كنند و لازمه آن هم رعایت هرچه بیشتر این پروتكل ها برای پیشگیری از صدمه های گسترده تر است. ازاین رو در اطلاع رسانی تشویق مردم و روش های خاص ابتكاری برای درون سازی این رعایت ها رسانه ها خیلی می توانند موثر باشند. كار دوم رسانه ها این است كه بتوانند به دستگاه های مربوطه كمك دهند. متاسفانه ما امروز هم با شرایط بحران كرونا مشاهده می نماییم كه بسیاری از رسانه ها یا در فضای مجازی می كوشند نقاط ضعف را برجسته و بزرگ كنند كه در شرایط طبیعی عادی است. نقاط ضعف بزرگ شده نقد می شود و به شكل گسترده مطرح می شود كه اثرگذار باشد. گرچه در همان شرایط هم باید جاده انصاف و جوانمردی رعایت شود. ولی در شرایط بحران این درست نیست كه همه نقاط ضعف و كاستی ها را برجسته كنند. این جز تخریب وجدان و روحیه جامعه و تضعیف دست اندركارانی كه باید با نشاط در صحنه حاضر باشند حاصلی نخواهد داشت. ازاین رو نقدهای سازنده، دلسوزانه، همدلانه و پیشنهادات سازنده باید مطرح شود. اگر هم نقدی به مسؤلان مربوطه یا آنهایی كه در ستاد ملی كار می كنند وارد است باید به صورت دلسوزانه و همدلانه مطرح شود همراه با پیشنهادهای لازم كه این كار را رسانه ها بسیار موثر می توانند انجام دهند. به جهت اینكه نقدها تخریبی و توام با ایجاد انفعال باشد. نكته سوم كه مكمل نكته دوم است مبارزه با جنگ روانی است. امروز متاسفانه مشاهده می كنید كه جنگ روانی بسیار ناجوانمردانه و كثیفی توسط معاندین و مخالفین كشور به خصوص جریانات ماهواره ای جریان دارد. اینها حتی از پدیده كرونا كه یك مصیبت جهانی است هم سوء استفاده می نمایند و هر روز تلاش دارند كه با سیاه نمایی های مختلف و تضعیف تصمیمات متخذه روان جامعه را تخریب و شكاف های اجتماعی را بیشتر كنند به خیال اینكه بتوانند از كرونا هم بعنوان دستاویزی برای مقاصد خود بهره ببرند. بنابراین رسانه های دلسوز داخلی باید با این جریان جنگ روانی كه بخشی از آن فیك نیوزها هستند مبارزه كنند. یعنی شرایطی ایجاد شود كه فضایی سازنده به وجود آید تا مردم بتوانند به رسانه ها اعتماد كنند و احساس كنند امورشان در حال رتق و فتق شدن است. البته باید انتقادات سازنده و نقاط ضعف گفته شود و پیشنهادات صاحب نظران توسط رسانه های خودمان را به سمع و نظر مسؤلان و دست اندركاران برسانند تا آنها هم بتوانند استفاده كنند تا روش ها بهتر و سازنده تر شود.
با توجه به نامگذاری سال جدید تحت عنوان جهش تولید، فارغ از مسئله كرونا دولت چه كارهایی را باید در دستور كار قرار دهد؟
اكنون شرایط بحرانی بر كشور حكمفرما شده كه تمام دستگاه های حاكمیت به دنبال این هستند كه این شرایط را مدیریت كنند كه جامعه بتواند این طوفان و تلاطم عظیم را با آرامش و به سلامت پشت سر بگذارد. ازاین رو هم اكنون هیچ چیز مهم تر از این مسئله نیست. بنابراین مسائل اساسی مربوط به جهش تولید و بسترهای تعمیق و گسترش آن موضوعی است كه باید در زمان خودش بدان رسیدگی شود. منتها در همین زمان هم از همان ابتدای وقوع این بحران كارخانه های تولیدی و اساسی هیچگاه تعطیل نشدند و تلاش شد كه امور تولیدی برپا باشند، تعطیل نشوند و بسترها فراهم باشند. حالا در همین فاز دوم مشاهده می كنید كه به رغم انتقادات زیادی كه وارد كردند نباید كسب و كارها در هیچ سطحی آغاز شود اما بالاخره صاحب نظران با بررسی دیدگاه های مختلف به این جمع بندی رسیدند كه در فاز اول به جریان افتادن كسب و كارهای كم ریسك این اتفاق بیفتد كه این مورد هم می تواند به رونق تولید كمك نماید. البته این امر كار بسیار سختی است و در ازای آن باید نظارت گسترده ای اتفاق بیفتد و بسترهای لازم فراهم گردد، به جهت اینكه پروتكل های بهداشتی بطور جدی رعایت شود تا خدای نكرده دومرتبه به شرایط پیش از این باز نگردیم. به هر صورت این تلاش ها زمینه ساز و تقویت كننده تولید در سطح و وزن خودش متناسب با شرایط جدیدی است.
با توجه به اینكه چند ماه دیگر آغاز مجلس یازدهم را خواهیم داشت، از دیدگاه شما این مجلس چه رویكردهایی را پیش خواهد گرفت؟ رسیدگی به امور یا تسویه حساب های سیاسی؟
این مسئله باز می گردد به اینكه چگونه سیاستمداران از این بحران كرونا و صدمه های گذشته درس بگیرند. اگر درس درستی بگیرند و راه درستی بروند طبیعتا باید در خیلی از سیاست ها تجدید نظر شود و رویكردهای سازنده و گشایش بخشی اتخاذ شده و دنبال شود و تا با پشت سر گذاشتن این شرایط هم مشكلات جبران شود و هم وارد یك فضای همدلی و انسجام ملی شویم كه امور به شكل بهتر و مناسب تری پیش برود. این مسئله به اراده مجلس بستگی دارد. اگر خدای ناكرده بخواهد همان روند گذشته در جهت تسویه حساب های سیاسی و نگاه های انقباضی، باندی و جناح زده باشد متاسفانه روزهای سخت تری را در پیش خواهیم داشت. افرادی به مجلس یازدهم وارد شده اند كه بستر برایشان كاملا باز بوده و رقابتی واقعی را تجربه نكرده و رقبای جدی آنها از صحنه حذف شده بودند. نسبت به كسانی كه وارد مجلس شده اند، بنا به سابقه ای كه از این افراد وجود دارد این نگرانی وجود دارد كه نگاه های متصلب و كمتر واقع بینانه داشته باشند. چنین مجلسی اگر بخواهد بر روی همان رنج خاصی كه شكل گرفته پیش برود تبعا نه تنها نخواهد توانست از پس وظایف خود برآید بلكه به صورت جدی می تواند برای خود و كل كشور صدمه ساز شود. بنابراین باید تجدیدنظری اساسی در رویكردها صورت گیرد.


1399/01/24
23:42:54
5.0 / ۵
3572
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , طراحی , هوشمند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پساكرونا اصلاح اقتصادی و همبستگی می خواهد، نه تسویه حساب
نظر شما در مورد پساكرونا اصلاح اقتصادی و همبستگی می خواهد، نه تسویه حساب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها