جنگ ۲۲ روزه نقشه راه محور مقاومت

جنگ ۲۲ روزه نقشه راه محور مقاومت به گزارش برتریها جنگ بی رحمانه رژیم صهیونیستی ضد مردم بی گناه غزه، نقض تعهد رعایت حقوق بشر و یکی از فاجعه آمیزترین رویدادهای چند دهه گذشته در خاورمیانه بود که مردم غزه بعد از ۲۲ روز مقاومت و شجاعت مثال زدنی در ۲۹ دی، نیروهای صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کردند.خاورمیانه بار دیگر شاهد آتش افروزی های رژیم صهیونیستی ضد مردم بی دفاع غزه در جنگ ۲۲ روزه بود؛ جنگی که بعد از چندروز با کشته شدن شماری از مردم بی گناه به پایان رسید. هر چند درباره علت های وقوع این بحران به برخی عوامل نظیر انگیزه های انتخاباتی در رژیم صهیونیستی و آزمایش سامانه دفاع موشکی بعد از خیزش های مردمی خاورمیانه اشاره می شود اما به نظر می آید، اهمیت ارزیابی نتایج بالقوه و بالفعل این بحران برای جریان مقاومت دوچندان باشد.

جنگ ۲۲ روزه در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی و بعد از ۲۲ روز تبادل آتش با توافق نامه آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی به پایان رسید و مرحله دیگری از رویارویی نظامی گروه های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی را در چارچوب بحران خاورمیانه نشان داد. در این نبرد ۲۲ روزه، برای اولین بار رژیم صهیونیستی با تمام توان و نیروهای خود و با حمایت قدرت های بیرونی مثل آمریکا در صدد حذف کامل حماس بود اما بعد از ۲۲ روز مقاومت و شجاعت مردم غزه در ۲۹ دی نیروهای صهیونیستی مجبور به عقب نشینی شدند.

نام‏گذاری این روز به دنبال مقاومت مردم غزه در مقابل تهاجمات همه‏ جانبه رژیم صهیونیستی و پیروزی آنها در جنگ ۲۲ روزه صورت گرفت. هدف از نام‏گذاری با عنوان روز غزه، در گام نخست پاسداشت مقاومت دلیرانه و در عین حال مظلومانه مردم فلسطین و در گام دوم تلاش در پیشگیری از فراموش شدن جنایات رژیم صهیونیستی در جهان و کوشش برای اجرای عدالت است.کشتار و نقض حقوق بشر

رژیم صهیونیستی از آغاز، هدف خود از این حمله را اعلام نکرد. به عقیده تحلیلگران، عـلت این امر آن بود که این رژیم اطمینان به پیروزی نداشت و از تأمین نشدن هدف اعلام شده، سخت نگران بود، ازاین رو خواست فرصت اعلام پیروزی محفوظ باشد تا هر نتیجه ای را که ممکن شـد بـه عنوان هدف حمله معرفی کرده و شعار پیروزی بدهد. در عمل هم هیچ پیروزی نظامی به دست نیاورد و آنچه اتفاق افتاد، کشتار، جنایت، نسل کشی و نقض حقوق بشر و جنایات جنگی بود. اگر سـران ایـن رژیم، گاهی ادعا می کنند که به تمام اهدافشان دست یافته اند، کلی گویی و ادعای خالی از حقیقت است و هیچ یک از هدف های محتمل را نتوانستند به دست آورند. نه توانستند، سکوی پرتاب موشک های حـماس را از میان ببرند و آتش آنرا خاموش سازند، نه موفق شدند، حماس را تضعیف کنند و مردم غزه را از رهبران جهادی و مقاومت جدا کنند. در طول ایـن جنگ، بـسیاری از پرده ها کنار رفت و خیلی از توافق های محرمانه و تبانی های سران آمریکا و رژیم صهیونستی و برخی از دولت های منطقه، هویدا شد و ماهیت پلید سیاست های خائنانه آنها آشکارتر شد.

برخی از ناظران سیاسی، پس از کنفرانس ادیان نیویورک به میزبانی عربستان سعودی، پیشبینی کردند که در پشت پرده این کنفرانس، سازش ها و قـرار و مدارهای پنهانی به عمل آمده و در نهایت قرار شده برای به سـازش کشاندن فلسطینیان به هر قیمت که شده حماس را از صحنه حذف نمایند. جنگ بی رحمانه غزه نشان داد که پیـش بینی ایـن ناظران درست بوده و کشتار مردم غزه محصول توطئه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و چند کـشور عـربی بود. در این ماجرا، منفعل بودن شورای امنیت، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و سـران عرب به خوبی نمایان شد و برای چندمین بار ثابت شد که در روز بحران هـیچ کاری از آنها ساخته نیست چونکه هر کدام بگونه ای زیر یوغ قدرت های بزرگ دنیا قرار دارنـد.

هدف های راهبردی رژیم صهیونیستی از جنگ ضد غزه

در کنار هدف های کوتاه مدت رژیم صهیونیستی از جنگ غزه چند هدف دراز مدت و راهبردی جلب توجه می کند. ارتش رژیم صهیونیستی یا نهاد نظامی این رژیم در موقعیتی بسیار استثنایی قرار داشت. وجود ارتش در سایه با عنوان نیروی احتیاط متشکل از تمامی شهروندان و الزامی بودن آن، نشان داده است که رژیم صهیونیستی به لحاظ راهبردی و برای حفظ کارآمدی نیروهای مسلح برای خود مأموریت هایی از قبیل حمله پیشگیرانه به همه هدف های موجود در قلمرو کشورهای دارای خصومت با تل آویو و دارای خصلت تهدید دراز مدت قائل است. انتقال مدل و الگوی نسل جدید جنگ ها به قلمرو حیاتی رژیم صهیونیستی یکی دیگر از مخاطراتی است که به لحاظ راهبردی می تواند، مفهوم امنیت این رژیم را دستخوش دگرگونی عمیق کند. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان اعلام موجودیت این رژیم تا جنگ غزه به مدل الگوی جنگ های منطقه ای کلاسیک و جنگ های پیرامونی محدود عادت کرده بود. شکل گیری جنبش مقاومت خارج از کنترل و هدایت دولت ها و انتقال آموزه آن به بدنه مقاومت فلسطینی ها و نهادینه شدن آن در قلمرو حیاتی رژیم صهیونیستی پدیده ای نیست که برای آنها قابل تحمل باشد، این پدیده ها یک تهدید راهبردی برای این رژیم به شمار می رفت. هدف های کوتاه مدت و دراز مدت رژیم صهیونیستی در جنگ غزه در مقایسه با آنچه به دنبال این جنگ ددمنشانه در مقیاس جهانی به وجود آورد، بسیار ناچیز بود. کشورهای اسلامی، عربی و هم فلسطینی ها در طول ۶۰ سال موجودیت رژیم صهیونیستی و با به کارگیری تمامی توان مالی و حمایتی و نظامی خود موفق به ایجاد دگرگونی شگفت انگیزی که جنگ غزه در افکار عمومی خانواده بین المللی به وجود آورد، نشدند. رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه بعنوان رژیم نسل کش و اشغالگر، مافوق قانون و شکننده همه مرزهای اخلاقی و انسانی جهان شناخته شد.

نقش رسانه ها در انعکاس جنایت های رژیم صهیونیستی

در این جنگ نابرابر، رسانه های غربی، صهیونیستی و هم رسـانه های تـعدادی از کـشورهای عربی نه تنها مظلومیت مردم غزه را سانسور کردند، بلکه آنان را آتش افروز جنگ معرفی کـرده در جـهت تطهیر و تبرئه رژیم جنایتکار صهیونیستی کوشیدند اما رسـانه های مـستقل و حـق طلب در منطقه به افشاگری پرداختند و جنایات تکان دهنده ارتش صهیونیستی را بر ملا ساختند به حـدی کـه مـوج نفرت جهانیان را بر ضد این رژیم جنایتکار برانگیختند و در شرق و غرب جهان، مـلت های مـختلف، از نژادهای مختلف و وابسته به نظام های مختلف، طی تظاهرات بزرگ و از طریق های دیگر، این جنایات را محکوم کردند.

پیامدهای جنگ غزه

جنگ غزه با درایت مقاومت فلسطینی به نتایجی منجر گردید که سبب بهت رژیم صهیونیست و حلقه عربی- غربی حامی آن شد. نتایج جنگ کاملا به نفع مقاومت و حامیان آن به اتمام رسید. مقاومت فلسطینی نه تنها از هویت نظامی به هویت صرفاً سیاسی تغییر جهت نداد، بلکه بر حفظ و توسعه جنبه نظامی مقاومت تاکید بیشتری شد. نتایجی که شلیک موشک های مقاومت را به دنبال داشت و پیروزی های دور از انتظاری که آفرید، آن دسته از رهبران حماس که در خارج از غزه زندگی و روی عنصر مذاکره و جلب همکاری عربی تاکید می کردند، ناگریز به اعتراف به تأثیر گذاری مطلق قدرت نظامی مقاومت شدند. بر این اساس این جنگ در حالی به پایان رسید که نه تنها تهدیدات ناشی از شلیک موشک های مقاومت فلسطینی و لبنانی کاهش نیافت، بلکه بر حجم و کیفیت آن اضافه گردید. بر این اساس این وظیفه کشورهای اسلامی، نخبگان جهان اسلام و سازمان‏ های مردم‏ نهاد و همینطور هر فرد آزاده و انسان دوستی است که از مقاومت مظلومانه مردم فلسطین تا پیروزی نهایی دفاع کنند و مظلومیت آنها و جنایات رژیم صهیونیستی را به گوش جهانیان برساند.پی نوشت:

۱. سعدالله زارعی، موقعیت امنیتی اسرائیل پیش از جنگ و پس از جنگ غزه

۲. عابدینی، حسن، آرایش رسانه ای در جنگ غزه، ۱۳۸۷

۳. موسسه اندیشه سازان نور، گزارش، واکنش به حوادث غزهف مطالعات منطقه ای جهان اسلام، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۷


1399/10/29
11:14:16
0.0 / ۵
1064
تگهای خبر: كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد جنگ ۲۲ روزه نقشه راه محور مقاومت
نظر شما در مورد جنگ ۲۲ روزه نقشه راه محور مقاومت
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها