قوی كردن پیوند فرد با جامعه به منظور كاهش خودكشی

قوی كردن پیوند فرد با جامعه به منظور كاهش خودكشی به گزارش برتریها ˮعلی ملک پورˮ استاد دانشگاه؛ خانواده، دین و سیاست را نهادهایی اثرگذار در پیوند افراد با جامعه دانست و اظهار داشت: برای کاهش خودکشی باید از راه تشکیل خانواده، ایجاد اشتغال، احساس موثر بودن در امور سیاسی و جاذبه های دینی، شرایطی ایجاد شود تا فرد بتواند با جامعه پیوند برقرار کند.


از قرن هفدهم میلادی به بعد برخی اندیشمندان در غرب مسئله خودکشی را مسئله جامعه تلقی کرده و آمار های مربوط را بر حسب گروه های اجتماعی جمع آوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند تا اینکه از قرن نوزدهم بحث اصلی ۲ مکتب روانشناسی و جامعه شناسی این شد که آیا خودکشی موضوعی اجتماعی است یا فردی؟ "سی رایت میلز"، جامعه شناس آمریکایی در کتاب «پیمان جامعه شناسی» یکی از اولین و وسیع ترین تعریف ها را از جنبه اجتماعی خودکشی ارائه داد. وی معتقد بود، وقتی مشکلی در بخش بزرگی از مردم تأثیر دارد، باید به ماورای افراد و در نتیجه به ساختارها و الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر انداخت. میلز بیان می کرد که ملاک مسئله بودن یک پدیده در جامعه، آزار دهنده بودن آن برای شمار زیادی از مردم است. پس خودکشی همواره بعنوان یک حقیقت اجتماعی در همه جوامع اتفاق افتاده و آمار آن هم رو به فزونی یافته است که جامعه ما هم از این امر مستثنی نیست و خودکشی بعنوان یک صدمه اجتماعی خودنمایی می کند و به یک مسئله اساسی تبدیل گشته است و در مواقع مختلف مسئولان نهادهای اجتماعی درباره بالا رفتن نرخ آن در کشور اخطار داده اند. هرچند معمولاً به علت پنهان ماندن خیلی از موارد مبادرت به خودکشی، آماری واقعی از این پدیده در دست نیست. اهمیت این موضع سبب شده تا پژوهشگر ایرنا در مورد این مسئله با «علی ملک پور» جامعه شناس و استاد دانشگاه به گفت و گو بپردازد که در ادامه می خوانیم:


خودکشی به علت کثرت نسبی، امری اجتماعی است
ملک پور در پاسخ به این سؤال که آیا خودکشی امری فردی است یا اجتماعی؟، اظهار داشت: پدیده ای که از یک نسبت کمی در جامعه بیشتر باشد را نمی توان امری فردی دانست. خودکشی آنقدرها هم کم نیست که بگوییم یک عده خاصی بیمار هستند و خودکشی می کنند بلکه این صدمه اجتماعی آنقدر در جامعه زیاد شده که به یک مسئله اجتماعی تبدیل گشته است و مسئله اجتماعی هم یعنی اینکه از یک نسبت عمومیتی برخوردار باشد. پس خودکشی را می بایست امری اجتماعی دانست؛ یکی به علت کثرت نسبی و دیگری به علت اینکه تحت تأثیر شاخص های عمدتاً اجتماعی رخ می دهد.
عواقب صدمه ساختارهایی که فرد را به جامعه پیوند می دهد
این جامعه شناس در مورد علت های خودکشی در جامعه بیان داشت: این صدمه اجتماعی علت های ساختاری دارد؛ یعنی ساختارهایی در جامعه وجود دارد که افرادی که آمادگی ذهنی و شخصیتی دارند، را به سمت خودکشی سوق می دهند. باید اظهار داشت که فرد به واسطه ریسمان هایی به جامعه پیوند زده می شود و هیچ فردی از جامعه منفک نیست و این ریسمان ها اقتصاد، خانواده، سیاست، مشارکت اجتماعی، دین و... هستند. پس هرچه که این رشته های پیوند قوی تر باشند احتمال اینکه فرد دست به خودکشی بزند ضعیف تر می شود. در واقع افرادی به خودکشی دست می زنند که گرفتار نوعی از تنهایی و بریدگی از پیکره جامعه شده اند.
جامعه باید مامنی آرامش بخش برای افراد باشد
این استاد دانشگاه عنوان کرد: جامعه باید مامن و ایمنی بخش عناصر متشکله خودش یعنی افراد باشد اما در شرایط کنونی وضعیت جامعه به نحوی شده که جامعه مامن افراد نیست. پس فرد باید وقتی وارد جامعه می شود احساس آرامش کند اما شرایط فعلی جامعه بگونه ای است که مثلاً افراد وقتی مجرد هستند امکان دارد بی قراری هایی از لحاظ تنهایی داشته باشند و مشکلات عاطفی و... داشته باشند اما وقتی که متاهل می شوند از یک طرف پیوند بیشتری به جامعه به واسطه خانواده بوجود می آورد اما از طرفی دیگر آرامش او کمتر می شود به جهت اینکه تحت فشارهای شغل و تأمین معاش خانواده قرار می گیرد. پس خانواده که می بایست در جهت تسکین دردها و ایجاد آرامش باشد حالا به یک چالش جدید تبدیل می شود. پس خانواده به همان نسبت که آرامش بخش است در صورت تأمین نبودن معاش و شغل فرد، می تواند سبب بر هم خوردن آرامش فرد و در نتیجه فکر کردن به خودکشی شود.
سیاست یکی از رشته های پیوند افراد به جامعه است
ملک پور سیاست را یکی دیگر از رشته های پیوند فرد با جامعه دانست و خاطرنشان کرد: سیاست می تواند به افراد کمک نماید تا خویش را جزیی از جامعه و در پیوند با آن بدانند. پس میزان علاقه و احساس تاثیرگذاری مردم در جامعه از راه مشارکت سیاسی و انتخابات اتفاق می افتد و این امر به مردم ایمنی می دهد و اما اگر مردم احساس کنند که میزان مشارکت و دخالت آنها در سیاست تاثیرات لازم را ندارد، پیوندشان با سیاست بعنوان یک امر اجتماعی تضعیف و گسیخته می شود و وقتی هم فرد پیوندهای خویش را با جامعه قطع شده ببیند گرفتار نامنی اجتماعی می شود و می تواند به خودکشی فکر کند.
افراد مذهبی کمتر خودکشی می کنند
این جامعه شناس یکی دیگر از رشته های پیوند افراد با جامعه را دین و مذهب دانست و اظهار داشت: مطالعات نشان داده که افراد مذهبی کمتر خودکشی می کنند اما اگر همین دین و مذهب بعنوان یک نهاد اجتماعی افراد را جذب نکند و آمیخته با خرافات و سیاسی کاری شود، مردم هم از آن دور می شوند و آرامش خویش را از دست می دهند. پس این امر زمینه تنها تر شدن آنها و در نتیجه اتفاق افتادن پدیده هایی همچون خودکشی را مهیا می کند.
اهمیت پیوند فرد با جامعه
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جامعه ملجاء و کانون انرژی و زندگی است. اگر نهادها و سازمان های اجتماعی و دولت و مردم نتوانند یا نخواهند نقش ها و وظایف خویش را به درستی انجام دهند، در آن صورت پیوند افراد با جامعه بتدریج کاسته می شود و افراد از آن انرژی ها و پیوندهای زندگی اجتماعی فاصله می گیرند. در این میان اشخاصی که از زمینه های شخصیتی و خانوادگی ضعیف تری برخوردار می باشند برای گریز از این نا خرسندی ها و نامرادی ها و تنهایی فزاینده به خودکشی فکر می کنند و گاه اقدام می کنند. جامعه امروز ایران بواسطه نابسامانی های اقتصادی و گرانی و تورم و بیکاری و فساد موجود قدرت جذب عناصر تشکیل دهنده خویش را تا حدودی از دست داده است و این واگرایی خطر مهمی است که یکی از نتایج آن خودکشی است. پس دین، مذهب، سیاست و خانواده می توانند در شرایط مطلوب سبب پیوند افراد با جامعه شوند و در شرایط نامطلوب فرد تنهاتر و گرفتار جدا افتادگی می شود و وقتی که این صورت گرفت تمایلات خودکشی در افراد زیاد می شود.
ملک پور در انتها در مورد زمینه های جلوگیری از خودکشی عنوان کرد: برای پیشگیری از خودکشی باید به همین رشته های پیوند افراد با جامعه توجه داشت. یکی اینکه باید با ارتقای شاخصهای اقتصادی و ایجاد اشتغال و محو فقر و بیکاری، فرد را به جامعه پیوند بزنیم؛ یعنی فرد از راه نهاد اقتصاد و اشتغال خودش را وارد جامعه کند. پس انسان موجودی اجتماعی است و وقتی که به هر علتی از جامعه پس زده شود گرفتار افسردگی می شود و چون طاقت این دور ماندن را ندارد ترجیح می دهد که اصلاً زنده نباشد. پس ایجاد اشتغال و محو فقر یک بعد اقتصادی دارد و یک بعد اجتماعی که فرد را به جامعه پیوند می زند. ازاین رو می بایست از راه ایجاد اشتغال، جاذبه های دینی و... شرایط ایجاد شود تا فرد به جامعه پیوند زده شود.منبع:

1399/11/29
14:15:26
0.0 / ۵
937
تگهای خبر: اقتصاد , پژوهش , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد قوی كردن پیوند فرد با جامعه به منظور كاهش خودكشی
نظر شما در مورد قوی كردن پیوند فرد با جامعه به منظور كاهش خودكشی
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها