سمت وسوی مهم ترین شاخصهای اقتصادی ایران

سمت وسوی مهم ترین شاخصهای اقتصادی ایران به گزارش برتریها وضعیت مهم ترین شاخصهای اقتصادی ایران پارسال و پیشبینی های دو مرجع جهانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای سال جاری و سال آینده در گزارشی که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر نموده، مورد بررسی قرار گرفت.معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی را از آخرین وضعیت تعدادی از فاکتورهای اقتصادی تهیه و منتشر نموده است. در این گزارش مطالبی مانند بررسی وضعت نرخ تورم در ایران و سایر کشورها، عملکرد دولت در تامین مالی بوسیله بازار سرمایه، بدهی و فروش اوراق دولتی بررسی شده است. کارشناسان در این گزارش همین طور به میزان صادرات و واردات کشور و تراز تجاری کشور و مهم ترین مبادی و مقاصد تجاری کشورمان پرداخته اند. از دیگر موضوعات مهم دیگر این گزارش بحث رشد اقتصادی و پیش بینی های انجام شده از طرف دو نهاد بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصاد اقتصادی ایران است.

موضوعات جانبی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده همچون وضعیت همه گیری بیماری کرونا در کشور، تراکنش های اینترنتی، تغییر قیمت مواد غذایی و... در این گزارش اتاق تهران بررسی شده است.

پیش بینی نرخ تورم در ایران از دید نهادهای بین المللی

یکی از مهم ترین فاکتورهای اقتصادی نرخ تورم چه تورم میانگین و چه نقطه به نقطه است. طبق گزارشی که اتاق تهران منتشر نموده است در فوریه سال ۲۰۲۱ (بهمن - اسفند ۱۳۹۹) تورم نقطه به نقطه کشور نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۴۸.۲ درصد بوده است که که بعد از ایران، آرژانتین با نرخ تورم ۴۰.۲ درصدی و ترکیه با نرخ تورم ۱۵.۶ درصد کشورهایی هستند در بالای جدول با بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دارند.

همچنین تحولات تورم در کشور از منظر دو مرجع بین المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پولی مورد بررسی قرار گرفته است که با پیش بینی های این دو مرجع، انتظار تورم ۲۹ تا ۳۹ درصدی امسال وجود دارد.

پیش بینی این دو مرجع حاکی از این است که میزان تورم در سال ۱۴۰۱ بین ۲۱.۷ تا ۲۷.۵ درصد خواهد بود. بر اساس گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ تورم بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ در ایران ۱۶.۳ درصد بوده است.

نگاهی به تجارت ایران در سال گذشته همین طور مهم ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران در سال قبل فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، اندونزی، پاکستان، هند، افغانستان، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و چین بوده است که سه کشور چین، عراق و امارات سهم ۶۲ درصدی در مقاصد صادرات کالایی ایران داشتند.

موضوعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته افت توام صادرات نفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه در مقابل بهبود صادرات غیرنفتی ایران به این دو مقصد است. بر طبق گزارش اتاق تجاری، تراز تجاری این ایران و ترکیه در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ منفی ۷۴ درصد بوده و میزان واردات از ترکیه ۳۳۵ میلیون دلار و میزان صادرات به ترکیه ۳۰۴ میلیون دلار بوده که ازاین ۴.۴ میلیون دلار صادرات نفتی است. اما در دو ماه اول سال ۲۰۲۰ ترازن تجاری دو کشور منفی ۱۵۳ درصد ثبت شده که ورادات از این کشور ۳۳۸ میلیون دلار و صادرات به آن ۲۱۹ میلیون دلار بوده که صادرات نفتی سهم ۱۰.۷ میلیون دلاری داشته است.

در تجارت با چین؛ در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ تراز تجاری با این کشور منفی ۳۸۵ درصدبوده که واردات از چین رقمی بیش از ۱۳۳۰ میلیون دلار و صادرات به آن ۹۴۴ میلیون دلار بوده که ۱.۲ میلیون دلار آن صادرات نفتی بوده است. اما آمار نشان میدهد در دو ماه اول سال ۲۰۲۰ تراز تجاری ایران و چین منفی ۲۳۷ درصد و. ورادات از این کشور ۱۳۹۲ میلیون دلار و صادرات به آن ۱۱۵۵ میلیون دلار بوده که ۳۵۵ میلیون دلار آن صادرات نفتی بوده است.

موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده افزایش ۶۱ درصدی صادرات نفتی و غیرنفتی به اتحادیه اروپا به همراه رشد ۵۶ درصدی واردات از این اتحادیه در بازه زمانی فوریه ۲۰۲۱است. همین طور سهم حدودا ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی از کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست ۲۰۲۱ از دیگر بخش های این گزارش است.

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰

یکی از فاکتورهای مهمی که وضعیت اقتصادی هر کشور با آن سنجیده می شود، نرخ رشد اقتصادیست. در گزارش اتاق تجاری تهران، پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا باید گفته شود که این دو نهاد تایید نموده اند که اقتصاد ایران در سال قبل با براورد نرخ رشد ۱.۵ تا ۱.۷ درصدی از رکود خارج شد. همین طور چشم انداز نرخ رشد کمتر از ۳.۹ درصدی در بازه بلندمدت برای دو سال آینده برای ایران پیش بینی می شود.

براساس گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت ۳.۹ درصد، در سال ۱۳۹۷ منفی ۶ درصد، در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بوده و این دو نهاد پیش بینی کرده اند که نرخ رشد اقتصاد امسال ۲.۱ تا ۲.۵ درصد و در سال آینده ۲.۱ تا ۲.۲ درصد باشد.

افت و خیزهای بورسی

مهم ترین اتفاق اقتصادی سال قبل را می توان افت و خیزهای بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس در خانوار و مردم عنوان نمود. بر اساس گزارش اتاق تجاری تهران، شاخص کل بورس در آخر معاملات سی ام فروردین ماه امسال ۱۲۱۶۷۱۳ بوده و ارزش بازار بورس تهران در آخر معاملات سی ام فروردین ۴۸۵۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

همچنین در صورتیکه بازدهی ماهانه بورس تهران در فروردین سال ۱۳۹۹ میزان ۳۶ درصد بود، این عدد در فروردین امسال به منفی ۷ درصدی رسید. شاخص کل هم در ۳۰ روز اول امسال منفی ۷.۱ درصد بود و بازدهی کل سال قبل ۱۵۵ درصد ثبت شده است. شاخص کل هم وزن در ۳۰ روز اول امسال منفی ۲.۳ درصد بوده که این شاخص در کل سال قبل ۱۴۸ درصد بوده است.

گزارشی از عملکرد دولت در تامین منابع مالی

طبق گزارش اتاق تجاری تهران، دولت توانسته بوسیله بازار سرمایه ۲۲۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند که جزئیات این تامین مالی در گزارش شرح داده است.

تامین مالی بوسیله بازار سرمایه در بخش سرمایه ای در سال قبل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۵.۳ هزار میلیارد تومان رسید. همین طور تامین مالی بازار سرمایه در بخش بدهی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۰.۷ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال قبل ۲۲۰.۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. طبق آمار گفته شده رشد تامین مالی بازار سرمایه در طول این مدت به میزان ۲.۱ برابر بوده است.

عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی در سال ۱۳۹۹ شامل انتشار اوراق با سهم ۴۹ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۴۴ درصد و عرضه اولیه با سهم ۷ درصد بوده که دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه ای در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل، ؛ افزایش انتشار اوراق مالی از ۱۰۱ به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (رشد ۲برابر) افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۵.۳ به ۳۱ هزارمیلیارد تومان (رشد ۵.۸ برابر) و افزایش سرمایه شرکتها از ۱۱۰ به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۱.۸ برابر) بوده است.

همچنین در این گزارش ترکیب ۱۹۶ هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه؛ از محل مجوزهای ارائه شده (۹۹ هزار میلیارد تومان) و از محل مازاد تجدید ارزیابی (۹۷ هزارمیلیارد تومان) اعلام شده است. انتشار ۴۴ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه عام با سهم ۷۹ درصد و ۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، مرابحه و سلف موازی استاندارد شرکتی با سهم ۲۱ درصد از محل های تامین مالی دولت بوده است.

عملکرد عملیات حراج بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال قبل از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته ‍است. طبق این گزارش در خرداد ماه سال قبل ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان، در تیر ماه ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان، در مرداد ۱۴.۷۵ هزار میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۰.۳۴ هزار میلیارد تومان، در مهر ۱.۳۹ هزار میلیارد تومان، در آبان ماه ۸.۹۵ هزار میلیارد تومان، در آذر ۸.۴۵ میلیارد تومان، در دی ماه ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان، در بهمن ماه ۱۰.۳۷ میلیارد تومان و در اسفند ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته که در مجموع ۱۲۵.۷هزارمیلیارد تومان منابع مالی در ۴۲ مرحله حراج اوراق در سال ۱۳۹۹ به دست آمده است.

افزایش ۲.۷ درصدی تراکنش خریدهای اینترنتی

بخش دیگری از این گزارش درباره میزان تراکنش های خریدهای اینترنتی است که نشان میدهد این تراکنش ها در سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۸ بالا رفته می توان حدس زد یکی از دلیلهای افزایش تعداد تراکنش های اینترنتی بحث قرنطینه در دوران اپیدمی کرونا بوده است.

طبق این گزارش، ۶۵.۸ هزار میلیارد تومان میزان خرید اینترنتی در اسفند ماه ۱۳۹۹ است که سهم ۱۱.۳ درصدی از کل تراکنش ها در این سال را دارد اما خرید اینترنتی در کل سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۲.۷ برابر کل خرید اینترنتی در سال ۱۳۹۸ است.

بررسی روند تغییرات جهانی در قیمت مواد غذایی

یکی از عناوینی که اقتصاد هر کشور چه صادرکننده و چه واردکننده را تحت تاثر قرار می دهد تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی است. در این گزارش روند شاخص قیمت مواد غذایی فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) آمده است که این تغییرات قیمتی بر اقتصاد کشور هم موثر بوده است. بر این اساس، فوریه و مارس ۲۰۲۱ بالاترین رشد ماهانه شاخص کل از ژوئن ۲۰۱۴ تا حالا را داشته و ۱۰ ماه متوالی رشد شاخص کل تجربه شد. افزایش شاخص بهای تمام گروه های غذایی در ماه مارس ۲۰۲۱ با برتری در رشد شاخص بهای روغن خام، شکر و لبنیات ثبت شده است و دنیا به مدت ۱۰ ماه متوالی افزایش شاخص بهای روغن خام به سبب استمرار نگرانی ها از کاهش سطح ذخایر و افت تولید روغن آفتابگردان و کانولا (نوعی روغن گیاهی) در اروپا و منطقه دریای سیاه ضمن وجود تقاضای قوی در حوزه بیودیزل •مواجه شد.

کاهش سرعت افزایش قیمت شکر به سبب چشم انداز صادرات قوی هند ضمن ادامه افزایش تقاضای واردات چین، افزایش قیمت کره به سبب کاهش عرضه بین المللی توسط اروپا و استمرار تقاضای واردات در آسیا، سومین ماه متوالی کاهش قیمت پنیر به سبب کاهش تقاضای لحظه ای، افزایش شاخص قیمت گوشت به سبب رشد تقاضای واردات کشورهای آسیایی به ویژه چین برای واردات گوشت طیور ضمن عدم تغییر قابل توجه بهای گوشت قرمز و کاسته شدن از افزایش قیمت غلات به سبب بهبود چشم انداز تولید و عرضه عمومی ضمن استمرار رشد تقاضا خصوصاً از طرف کشور چین همچون اتفاقات این بازه زمانی در این بخش بوده که به ثبت فائو رسیده است.

افزایش قربانی های کرونا در ایران

عامل مهمی که از بیش از یک سال قبل اقتصاد دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده، پاندومی کرونا در جهان است که اقتصاد ایران هم لطمه زیادی از آن متحمل شده که ابعاد آن بسیار گسترده است. بر اساس گزارش اتاق تجاری تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا ۲.۲۶ میلیون نفر و تعداد کل فوتی ها ۶۷۱۳۰ نفر بوده است. در یک ماه فروردین امسال میانگین فوتی ها در روز ۱۵۶ نفر و میانگین مبتلایان ۱۴۵۷۰ نفر ثبت شده است که این افزایش ۱.۸ برابری میانگین تعداد فوت شده های روزانه و میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل را نشان میدهد.1400/02/04
22:36:26
5.0 / ۵
959
تگهای خبر: اقتصاد , اینترنت , تولید , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد سمت وسوی مهم ترین شاخصهای اقتصادی ایران
نظر شما در مورد سمت وسوی مهم ترین شاخصهای اقتصادی ایران
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها