فتنه گری، ناشی از نفاق بوده است

فتنه گری، ناشی از نفاق بوده است روزنامه ایران در گفت وگویی نوشت: هرگاه جریان حق و جبهه حقیقت به قدرت و حاکمیت رسیده اند، غیر از دشمنی هایی که جبهه کفر و شرک با این جریان دارد و در برابرش قد علم کرده و با آن به مبارزه برمی خیزد، در داخل نیز جریان های نفاق پدید می آیند که با حاکمیت حق به معارضه برمی خیزند.


محمدحسین رجبی دوانی استاد دانشگاه و تاریخ اسلام در گفت و گو با روزنامه ایران اظهار داشت: هرگاه جریان حق حاکم می شود، جریان های گوناگون نفاق که مهم ترین آنها جریان انقلابیون استحاله شده و عوض شده است، باردیگر فعال می شوند. قراین تاریخی فتنه ۸۸ چه بود؟ آیا می توان از آنچه در سال ۸۸ بر کشور و نظام رفت، در تاریخ اسلام هم نشانه هایی یافت؟ راه مقابله با این وقایع چیست و مهم تر از همه این که، آیا وقوع چنین فتنه هایی در آینده نیز محتمل است؟ درباره این پرسش ها با محمدحسین رجبی دوانی گفت و گو کرده ایم. پاسخ های این استاد دانشگاه و تاریخ اسلام را می خوانید.
می خواهیم بدانیم که ریشه ها و قراین تاریخی فتنه ۸۸ در تاریخ اسلام چیست و اساساً چه فرایندهای تاریخی یا سیاسی است که به فتنه هایی مانند فتنه ۸۸ منتهی می شود؟
سابقه تاریخی نشان میدهد هرگاه جریان حق و جبهه حقیقت به قدرت و حاکمیت رسیده اند، غیر از دشمنی هایی که جبهه کفر و شرک با این جریان دارد و در برابرش قد علم کرده و با آن به مبارزه برمی خیزد، در داخل نیز جریان های نفاق پدید می آیند که با حاکمیت حق به معارضه برمی خیزند. اساساً از دورانی که بشر تاریخ را تجربه کرده است، از زمانی که انبیای الهی به هدایت بشریت برخاستند، به ویژه انبیایی که توانستند حکومتی تشکیل دهند، ما می بینیم که غیر از کافران، از داخل هم منافقانی مقابل آنان پدید می آیند.
در دوره رسالت پیغمبر اکرم(ص)، حضرت در یک سو با کفار و مشرکان در ستیز بود و مشرکان نمی خواستند بگذارند حکومت حق پا بگیرد، برای اینکه حیات و هستی خودرا با قدرت یافتن حق در خطر نابودی می دیدند. اما از طرف دیگر در داخل هم می بینیم جریان نفاقی پدید می آید که به ظاهر مسلمان است و به ظاهر با پیغمبر(ص) هم راه است، اما از موقعیت هایی برای ضربه زدن و از پا در آوردن حکومت اسلام و نابودی آن استفاده می نماید.
وجه اشتراک فتنه۸۸ با فتنه های تاریخی در اسلام که اشاره کردید در چیست؟
ما وجه اشتراک همه این دشمنی های داخلی و جریان های نفاق را می توانیم در این موارد ببینیم که اساساً منافقان زمانی مقابل جبهه حق پدید می آیند که با به قدرت رسیدن این جبهه، آنان یا منافعی که انتظار داشتند به آن برسند را از دست رفته می بینند و یا این که منافعی و موقعیتی داشتند که با حاکمیت جبهه حق از بین می رود. به تعبیر دیگر می توان گفت نفاق به خاطر از دست دادن موقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدید می آید، یا اینکه، جریان نفاق در پی رسیدن به این موقعیت ها بوده است، اما به خاطر حاکمیت حق این منافع را از دست رفته می بیند.
لذا اگر در زمان پیغمبر(ص) جریان نفاق را می بینیم که مقابل آن حضرت قد علم می کند و از زمان شروع تشکیل حکومت اسلام در مدینه، یعنی از همان روز ورود پیغمبر(ص) به این شهر می بینیم که جریان نفاق فعال می شود و تا زمان رحلت آن وجود مبارک فعال است، به خاطر این است که رییس این جریان نفاق یعنی عبدالله ابن ابی، قرار بود قبل از آن حضرت به مقام فرمانروایی مدینه برسد و از این ناحیه موقعیت ممتاز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای وی در انتظار بود، اما هجرت پیغمبر(ص) و تشکیل دولت اسلام موجب ناکامی وی در رسیدن به این جایگاه شد. پس نفاق پیشه کرد و از فرصت ها برای لطمه زدن به اسلام استفاده می کرد. بدین جهت است که آیات فراوان و حتی یک سوره کامل منافقون در رابطه با آنان نازل می شود. وقتی امیرالمؤمنین(ع) نیز به خلافت می رسند، می بینیم که جریان نفاق جدید پدید می آید. این امر نشان میدهد هرگاه جریان حق حاکم می شود، جریان های گوناگون نفاق که مهم ترین آنها جریان انقلابیون استحاله شده و عوض شده در عصر امیرالمؤمنین(ع) است، باردیگر فعال می شوند.
اگر بخواهیم این پروسه تاریخی را با فتنه ۸۸ متناظر نماییم، چه تعبیر یا تعریفی می توان از فتنه ۸۸ ارائه کرد؟
در زمان امیرالمؤمنین(ع) طلحه و زبیر که سوابق انقلابی درخشانی در دوران رسالت پیغمبر(ص) داشتند و همراه با وجود مقدس امیرالمؤمنین(ع) با کفار، مشرکان و دشمنان اسلام مقابله کرده بودند، انتظار داشتند امیرالمؤمنین(ع) به آنان موقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدهد که به منافع آنان افزوده شود. اما امیرالمؤمنین(ع) می دید که اینها عوض شدند و چهره های انقلابی زمان پیغمبر(ص) نیستند و بنا بر این به آنان موقعیتی نداد، پس آن حرکت منافقانه سخت را در پیش گرفتند که امیرالمؤمنین(ع) از مسیر پیغمبر(ص) بیرون بروند و حاکمیت آن حضرت را براندازند. فتنه گری آنان نخست در قالب افکار عمومی و در پوشش دروغین خونخواهی عثمان و مقصر نشان دادن امیرالمؤمنین(ع) شروع شد و بعد که توانستند در بین مردم فریب خورده تأثیرگذار باشند، براندازی رسمی و جنگ مسلحانه را پیش کشیدند.
عین همین قضیه در فتنه ۸۸ هم اتفاق می افتد. گروهی به سرکردگی سران فتنه که خودشان در دهه اول انقلاب جزو مسئولان نظام بودند و سوابق انقلابی داشتند، یعنی از رؤسای جمهور پیشین و رییس مجلس گرفته تا نخست وزیر در بین آنان حضور داشتند، به جهت این که نسبت به دوران اول انقلاب تغییر پیدا کرده و از اصول و ارزش های انقلاب دور شده بودند، درصدد این بودند به قدرتی برسند، اما در این راه رهبری نظام و ولایت را مانع خود می دیدند. این بود که در پوشش دروغین، خائنانه و بهانه تقلب در انتخابات، اصل نظام را نشانه رفتند. به جهت سوابقی که داشتند، توانستند گروهی از مردم را فریب دهند و آنان را به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان بکشند، درحالی که به صراحت اعتراف کردند این کلیدواژه بهانه ای بوده و آنان اصل نظام را نشانه رفته بودند.
نخبگان چگونه می توانند با روشنگری های خود پشت پرده نفاق را برملا کنند؟
اگر به مسائل سال ۸۸ نگاه نماییم، یعنی به اندکی قبل از انتخابات آن سال و بعد اعلامیه هایی که سران فتنه صادر کردند و مواضعی که می گرفتند، دقت و تعمق نماییم، بخوبی در می یابیم که اینها به دنبال آن بودند که نه فقط حاکمیت ولایت را به چالش بکشند، بلکه از اقتدار بیندازند و چه بسا باتوجه به حمایت های گسترده امریکای تبهکار از سران فتنه و نیز اسرائیل جنایتکار، یک هماهنگی میان اینها در این جهت صورت گرفته بود.
سخنانی که میرحسین موسوی در مصاحبه با یک مجله امریکایی، اندکی پیش از انتخابات مطرح نمود، نشان این مسأله است. هنوز انتخابات برگزار نشده، در این مصاحبه نقل به مضمون می گوید ما می خواهیم رهبری مجبور شود به خواسته های ما تن بدهد و به آنچه ما می خواهیم عمل کند. پس می بینیم که پس از برگزاری انتخابات برخلاف همه قواعد و حتی زمانی که انتخابات هنوز به انتها نرسیده، خودرا پیروز انتخابات اعلام می کند و با دروغ پردازی و حمایت دیگر افرادی که مثل او استحاله شده بودند، فضایی را ایجاد می کنند تا نظام در مقابل خواست نامشروع و ناحق آنان تسلیم شود و در حقیقت آنچه را که با هماهنگی بیگانگان برای ازپا درآوردن نظام طراحی نموده بودند، به مقام عمل برسانند. اما به لطف الهی، با رهبری هوشمندانه ولایت و پیروی آگاهانه مردم که نمایش و نمود آن در حماسه نهم دی ماه ظهور پیدا کرد، این توطئه خنثی شد. از نخبگان نیز انتظار می رود که با تلاش به موقع و روشنگری نقشه های دشمن، از تکرار چنین توطئه ها و فتنه هایی جلوگیری نمایند.

1400/10/09
13:51:11
5.0 / 5
166
تگهای خبر: اقتصاد , دانش , طراحی , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها