آرشیو مطالب : نانو


احیاگری با مداحی هویت ساز

احیاگری با مداحی هویت ساز

مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق كند

مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق كند
به مناسبت سالروز پایان جنگ جهانی اول؛

قحطی و بیماری ارمغان شوم جنگ جهانی برای ایران

قحطی و بیماری ارمغان شوم جنگ جهانی برای ایران

۸۸ شهرستان در وضعیت قرمز كرونا

۸۸ شهرستان در وضعیت قرمز كرونا

سایبان فنری و سایبان برقی

سایبان فنری و سایبان برقی

ابداع میكرو لیزرهایی كوچكتر از گلبول قرمز

ابداع میكرو لیزرهایی كوچكتر از گلبول قرمز

جوان مراغه ای رتبه نخست مسابقه ملی فناوری نانو را به دست آورد

جوان مراغه ای رتبه نخست مسابقه ملی فناوری نانو را به دست آورد

ركوردشكنی انتقال انرژی توسط كریستال های پلاستیك

ركوردشكنی انتقال انرژی توسط كریستال های پلاستیك

افزایش همكاری های علمی و فناوری میان ایران و كوبا

افزایش همكاری های علمی و فناوری میان ایران و كوبا

بره موم زنبورعسل، ابزاری برای تولید مواد غذایی فراسودمند

بره موم زنبورعسل، ابزاری برای تولید مواد غذایی فراسودمند

سد راهی برای شركت های دانش بنیان فارس

سد راهی برای شركت های دانش بنیان فارس

شیشه نامرئی با فناوری نانو

شیشه نامرئی با فناوری نانو
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها